چین و چروک پوست

چین و چروک عوامل مختلفی دارد و فقط برروی پوست صورت ایجاد نمی شود بلکه بیشترقسمت های بدن و همچنین پوست دست باعث چین و چروک می شود.
افرادی که درطول هفته 3 یا 4 بارعصبی می شوند ممکن است درجوانی دچارچروک پوست شوند و این بخاطرترشح اسید اضافی درمعده ایجاد می شود که باعث ایجاد چروک درپوست و درنهایت پیری زودرس می شود.
استفاده مرتب ازروغن زیتون هم درسالاد و هم درغذا عامل بسیارمهمی برای جلوگیری و یا درمان چین و چروک پوست می باشد.
همچنین مالیدن روغن زیتون به پوست باعث درمان چین و چروک آن ناحیه می شود.
استفاده ازانجیرتازه و یا انجیرخشک راهی عالی برای درمان چین و چروک و زیبایی و لطافت پوست است.