حادثه > داخلی- همشهری آنلاین:
یک مقام آگاه از کشف یک شبکه پیچیده سوءاستفاده از کارت*های سوخته سهمیه*بندی سوخت در تهران خبر داد و گفت: ۱۳ جایگاه توزیع سوخت در این امر دخیل بوده*اند و مجموع سوءاستفاده آنها به ۱۲ میلیارد تومان بالغ می*شود.

یک منبع آگاه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده*های نفتی در گفت*وگو با فارس از کشف یک شبکه سوءاستفاده از کارت*های سوخت خبر داد و گفت: این شبکه کارت*های سوخت سوخته شده را از طریق یک عملیات پیچیده فنی بازیابی کرده و با همدستی تعدادی از جایگاه*های سوخت تهران به صورت غیر مجاز سوخت را از شبکه توزیع سوخت خارج می*کردند.

وی افزود: بر اساس بررسی*های انجام شده رقم سوء استفاده این شبکه در شهر تهران 10 تا 12 میلیارد تومان بوده است و 13 جایگاه توزیع سوخت در این سوءاستفاده دخیل بوده*اند.
وی اضافه کرد: 3 باب از این جایگاه*ها متعلق به یکی از جایگاه*داران مشهور تهران است که در این جایگاه*ها 4 میلیارد تومان از طریق دریافت غیر مجاز سوخت سوءاستفاده شده است.
این مقام آگاه تاکید کرد: با هر 13 جایگاه سوخت متخلف برخورد شده و با جریمه نقدی چند برابر رقم سوءاستفاده مواجه می*شوند.
بر اساس این گزارش پرونده این سوءاستفاده همچنان مفتوح و در حال پیگیری در پلیس آگاهی است.
هم اکنون 328 جایگاه عرضه بنزین در تهران فعالیت دارد.