اقتصاد > اقتصاد*ملی- گروه اقتصادی:
سازمان صدا و سیما به انتقادهای اخیر از واگذاری زمین 85هکتاری نمایشگاه بین*المللی تهران به این سازمان واکنش نشان داد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در واکنش به اظهارات اکبر ترکان که این واگذاری را شبهه دار دانسته بود، گفت: سخنان ایشان غیرحقوقی، غیراخلاقی و مغایر با سیاست*های اعتدال رئیس*جمهور منتخب است.سیدمحمدتقی سهرابی ادامه داد: مصوبه دولت 2بخش دارد که یک بخش آن مربوط به اختیارات دولت است و بخش دیگر باید به*صورت لایحه به مجلس ارسال شود. سوابق این درخواست از مردادماه ۱۳۸۸ است که به*دلیل نیاز کشور به توسعه شبکه*های رادیویی و تلویزیونی در جنگ رسانه*ای، گسترش سالن*های تولید و استودیوهای ضبط و پخش، محل برگزاری مسابقه*های تلویزیونی، توسعه شبکه*های برون مرزی و ده*ها نیاز دیگر، این منطقه مناسب*ترین گزینه تشخیص داده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به فراز و نشیب*های تصمیم*گیری درخصوص این پروژه ازجمله قرار گرفتن در فهرست اصل۴۴ و تغییرات بعدی و عدم*استفاده از این محل برای نمایشگاه*های بزرگ به*دلیل مشکل جدی ترافیک و مخالفت اکثر دستگاه*های مرتبط، این مصوبه یک اقدام مطالعه*شده و کارشناسی در راستای نیازهای واقعی کشور است که امیدوارم مراحل بعدی قانونی خود را نیز طی کند. وی در بخش دیگری از صحبت*های خود گفت:
طبیعی است که در جلسات دولت وقتی موضوعی فی*مابین 2دستگاه مطرح می*شود ممکن است یکی از طرفین با مصوبه نهایی مخالف باشد و به*طور مستدل مخالفت خود را اعلام کند ولی نهایتاً همگی پایبند به مصوبه دولت هستند. اما از سوی دیگر روز گذشته احمد توکلی در نطق میان دستور، واگذاری*های اخیر توسط رئیس*جمهور را به*شدت مورد انتقاد قرارداد و گفت: شاید این امر قانونی باشد اما عقل اقتضا می*کند که این کار صورت نگیرد. نماینده مردم تهران ادامه داد:
رئیس*جمهور وقت در مدت 40تا50روزه انتقال قدرت به رئیس*جمهور منتخب نمی*تواند تصمیماتی بگیرد که تعهداتی را برای دولت آینده ایجاد کند. پیش از این چند تن از نمایندگان مجلس هم نسبت به این واگذاری انتقاد کرده بودند. در این زمینه همچنین مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد: براساس اصل 44قانون اساسی باید شرکت بین*المللی نمایشگاه*ها واگذار شود نه زمین*های آن. درصورت واگذاری این شرکت اموال آن را به شرکت یا نهادی که آن را خریده است باید واگذار کرد.