اقتصاد > قیمت*ها- با وجود کاهش نرخ ارز و سیر نزولی قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در حاشیه بازار برخی واردکنندگان در مقابل کاهش قیمت خودروهای وارداتی متناسب با نرخ ارز در بازار مقاومت می*کنند.
به گزارش همشهری، نمایندگی*های رسمی واردکننده خودروها از کاهش نرخ محصولات متناسب با قیمت*های بازار خودداری کرده و از آن سو نیز فروش اقساطی این خودروها را با قیمت*هایی که در برخی موارد حتی 10درصد گران*تر از قیمت*های بازار است، آغاز کرده*اند. با این شرایط، مشخص نیست این شرکت*ها که در گذشته با اندک افزایش نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می*دادند چرا با وجود کاهش اخیر نرخ ارز از کاهش قیمت این محصولات خودداری می*کنند.