اقتصاد > تجارت خارجی- گروه اقتصادی - علی ابراهیمی:
بالاگرفتن اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت موجب توقف واردات و دپوی کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاها در گمرک شد.
بخشنامه مرداد*ماه بانک مرکزی به بانک*ها مبنی بر خودداری از تحویل اسناد ترخیص کالا به واردکنندگان تا زمان دریافت مابه*التفاوت نرخ ارز مرجع و وارداتی و تأمین*نشدن ارز مورد نیاز واردات موجب توقف واردات و دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور شده است. پیش از این دولت اعلام کرده بود با پرداخت ارز مرجع 2477تومانی به وارد*کنندگان کالاهای اساسی مابه*التفاوت آن با ارز 1226تومانی به*صورت یارانه پرداخت خواهد شد اما اکنون واردکنندگان اعلام کرده*اند ارز 1226تومانی و ارز 2477تومانی دریافت نمی*کنند و کالاهای وارداتی روی کشتی و در گمرکات سرگردان است.
معاون گمرک ایران گفت: بانک مرکزی اول مرداد*ماه در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک*های کشور اعلام کرد که هیچ*یک از بانک*ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه*التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله*ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به وارد*کنندگان کالا تحویل دهند.
محمدرضا نادری با بیان اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده*اند، مشمول دریافت مابه*التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله*ای شده*اند به ایسنا گفت: این کار بسیار عجیب فشار زیادی را به وارد*کنندگان و تولید*کنندگان دارو و کالاهای اساسی وارد کرده است. این مطالبه بسیار سنگین است و تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده اما این بانک نمی*تواند مطالبه*ای فراتر از قانون از واردکنندگان داشته باشد.

وی تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 از چند*ماه پیش متوقف شده و در مورد کالاهایی که حتی وارد*کننده تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله*ای را پرداخت کرده نیز به*دلیل اینکه بانک عامل نمی*تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند، اسناد ترخیص به وارد*کننده داده نمی*شود. برخی دیگر از کالاها نیز به*دلیل نپرداختن مابه*التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله*ای در گمرک بلوکه شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی*شود.
توقف 25روزه واردات انواع کالا
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز از توقف 25روزه واردات انواع کالا به کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی از حدود 20روز پیش به هیچ وارد*کننده* بخش خصوصی و دولتی با هیچ نرخی ارز نداده و این موضوع نه*تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها نیز می*شود و در واقع طی این مدت ارز مرجع یا مبادله*ای به کالاها اختصاص نیافته است.
مجیدرضا حریری با تأکید بر اینکه تجارت کشور در این چند هفته تعطیل بوده است، افزود: اکنون نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات به*وجود آمده که ناشی از اختلافات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. آنچه مسلم است در نهایت مردم از این تصمیمات متناقض و متضاد متضرر می*شوند.