اقتصاد > پول *و بانک- گروه اقتصادی:
اداره مطالعات مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه*ای از نادیده*گرفتن بخشنامه این بانک توسط بانک*های عامل و پرداخت تسهیلات به افراد دارای چک برگشتی حتی از محل دلارهای نفتی واریز شده به صندوق توسعه ملی به نقل از سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

هرچند بانک مرکزی از بانک*ها خواسته تا از این پس تمامی بخشنامه*های صادر شده در ارتباط با استعلام وضعیت متقاضیان تسهیلات از صندوق توسعه ملی را رعایت کنند، جای شگفتی است در شرایطی که بانک*ها برای اعطای وام یک میلیونی، انواع و اقسام موانع را به*عنوان شرایط دریافت تسهیلات پیش روی مردم می*گذارند، چگونه افراد دارای چک برگشتی یا مطالبات معوق موفق شده*اند از منابع صندوق توسعه ملی به راحتی تسهیلات ارزی و ریالی بگیرند؟
در بخشنامه بانک مرکزی با اشاره به گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور فاش شده است که برخی بانک*ها در فرایند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بخشنامه*های صادره از سوی بانک مرکزی ازجمله استعلام از سامانه*های چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات، بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، آیین*نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اخذ صورت*های مالی حسابرسی شده و... را رعایت نمی*کنند.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی به نام بانک*های متخلف اشاره*ای نکرده و جزئیاتی از این تخلف آشکار در پرداخت تسهیلات آن از صندوق توسعه ملی و میزان آن را منتشر نکرده است، اما به*نظر می*رسد که ورود نهادهای نظارتی به*ویژه مجلس به فرایند پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی و حتی تحقیق و تفحص از کارنامه این نهاد می*تواند، هم به شفافیت فضای اقتصادی کشور و هم به کاهش حجم مطالبات معوق و غیرجاری بانک*ها کمک کند. بانک مرکزی از بانک*ها خواسته است مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی*ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.