حوادث روز - به گزارش مردم سالاری، سرهنگ نورالهي در اين باره گفت: شخصي با مراجعه به پليس، با ارائه مرجوعه قضايي، شکايتي مبني بر ايجاد مزاحمت در فضاي مجازي و انجام اقدامات خرابکارانه تنظيم کرد.

وي درباره اظهارات شاکي که از اساتيد يکي از دانشگاه*هاي غرب استان تهران بود، گفت: مدت سه ماه است که فرد يا افرادي با ارسال ايميل*هاي تهديدآميز، فحاشي و هتک*حرمت در فضاي مجازي موجبات سلب آسايش اينجانب و چند تن از دانشجويان دختر دانشگاه را فراهم کرده*اند و همچنين با هک و نفوذ به برخي از رايانه*هاي دانشگاه امنيت اطلاعات دانشگاه را در معرض خطر قرار داده*اند.

رييس پليس فتاي غرب استان تهران گفت: با توجه به اهميت موضوع، مراتب در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرايم سايبري قرار گرفت. در بررسي*ها مشخص شد؛ متهم آشنايي کامل به امورات رايانه داشت و همچنين با آگاهي از خلاءهاي امنيتي سايت*ها و شبکه*هاي اينترنتي دانشگاه و سوءاستفاده از اين خلاءها اقدامات مجرمانه خود را انجام داده و از ديد متخصصان پنهان مانده است.

نورالهي افزود: با توجه به متن ايميل*هاي واصله و تصاوير يکي از دانشجويان دختر، مراتب مورد بررسي پليس قرار گرفت و دانشجوي مورد نظر و دو تن از دوستان نزديکش زير نظر گرفته شدند و از سوي ديگر با تذکر به مسئولان دانشگاه، خلاءهاي موجود اصلاح و نسبت به کنترل فني و فيزيکي سايت*هاي دانشگاه اقدام شد.

وي گفت: متهم با پي*بردن به اقدامات پليس و عدم*امکان نفوذ به سايت دانشگاه، اين بار از طريق ايميل سه دانشجوي ديگر و همچنين يکي از موسسات علمي تهران اقدام به ايجاد مزاحمت کرد که با مراجعه به اين موسسه مشخص شد سايت اينترنتي اين موسسه نيز فاقد سيستم*هاي امنيتي و کنترلي فني و فيزيکي بوده و به همين علت متهم به راحتي توانسته از اين طريق اقدامات خود را دنبال کند.

نورالهي در ادامه افزود: با توجه به تحت کنترل بودن سه تن از دانشجويان دختر مظنون اصلي پرونده، مشخص شد يکي از آنها اخيرا در اين موسسه در تهران مشغول تحصيل است و سرانجام با شناسايي رد پاي متهم در فضاي مجازي و با هماهنگي قضايي وي دستگير شد.

وي با بيان اينکه متهم 23 ساله و دانشجوي رشته نرم*افزار است، تصريح*کرد: وي در بررسي اوليه منکر موضوع شد، اما در مواجهه با دلايل و شواهد مجبور به اعتراف شد و گفت که قصد مزاحمت براي استاد را نداشتم و فقط براي ايجاد ارتباط بيشتر اين ايميل*ها را ارسال مي*کردم.
رييس پليس فتاي غرب استان تهران گفت: با تکميل تحقيقات اوليه، متهم به همراه پرونده تحويل مرجع قضايي شد.