حوادث - به گزارش اعتماد، زندگي «اسماعيل» كه اينك 32 ساله است در زميني كه با هم*محله*يي*هاي خود فوتبال باز مي*كرد در يك روز گرم مردادماهي در مسيري متفاوت قرار گرفت. آن روز 17 سال داشت و وقتي در حين بازي با تيم مقابل به اختلاف برخورد و شروع به دعوا كرد حسابي از آنها كتك خورد و همين موجب عملي كردن نقشه*يي شد كه نخستين پرونده جنايي*اش يعني قتل يك نوجوان 14 ساله را رقم زد.سردار «حيدرعباس*زاده» فرمانده نيروي انتظامي بوشهر با اشاره به تلاش كارآگاهان پليس آگاهي اين استان براي دستگيري اين جوان به تشريح اقدامات او پرداخت و گفت: دستگيري «اسماعيل» در بوشهر موجب آرامش مردم شده است زيرا او تبديل به يكي از اشراري شده بود كه بيم و اضطراب شهروندان را موجب مي*شد.

** تابستاني كه مسير زندگي اسماعيل را تغيير داد
براساس گزارشي كه سردار حيدرعباس*زاده، فرمانده نيروي انتظامي استان بوشهر درباره اين جوان داد همه*چيز از مردادماه 1377 شروع شد.
اوايل مردادماه 1377، اسماعيل و دوستانش در دشتستان در زميني خاكي در حال بازي فوتبال بودند. در آن بازي موضوعي موجب اختلاف دو تيم شد و بچه*ها كه همه نوجوان بودند با هم درگير شدند. در اين درگيري اسماعيل كه نوجواني 17 ساله بود به*شدت از بچه*هاي حاضر در زمين بازي كتك خورد.
همين اتفاق چنان موجب سرخوردگي او شد كه نتوانست تصميم مناسبي درباره موضوع كتك خوردن از هم*محله*يي*هاي خودش بگيرد. سردار عباس*زاده درباره تصميمي كه اسماعيل بعد از اين حادثه گرفت به خبرنگار «اعتماد» گفت: اين نوجوان با كشاندن برادر 14 ساله كسي كه از او كتك خورده بود نقشه*يي در سر داشت و آن را عملي كرد.

فرمانده نيروي انتظامي استان بوشهر در اين باره تصريح*كرد: اسماعيل به آن پسر 14 ساله كه «افشين» نام داشت گفت بيا تا به تو كبوتري نشان دهم كه خودم گرفتمش. به اين*ترتيب افشين را به محلي خلوت كشاند و با ضربات چاقو او را به قتل رساند.

سردار عباس*زاده همچنين توضيح داد: پليس 20 روز بعد از گمشدن «افشين» جسد او را در كنار ساحل كشف كرد كه در عمق نه چندان زيادي دفن شده بود.

با اين حال جست*وجو براي يافتن عامل قتل اين نوجوان به نتيجه نرسيد و راز اين جنايت سر به مهر داشت تا اينكه پليس بوشهر براي دستگيري شروري كه مدت*ها مردم محله «وحدتيه» اين شهرستان را به وحشت انداخته بود دامي گستراند و وقتي موفق به دستگيري او شد پرده از راز اين جنايت هم برداشته شد.

مظنوني با كلكسيوني از جرايم
سردار حيدر عباس*زاده در تشريح پرونده «اسماعيل» گفت: در پي وقوع قتل مردي به نام «محمدعلي» در محله «وحدتيه» بوشهر كارآگاهان پليس دست به كار تحقيقاتي شدند تا بتوانند عامل اين جنايت را شناسايي و دستگير كنند. سرنخ*هاي اوليه حاكي از آن بود كه عامل جنايت همان كسي است كه پليس از مدتي قبل در تعقيب او بوده است. در بررسي*هاي پليس مشخص شد كه عامل قتل «محمدعلي» از اشرار مسلح بوشهر است و كارآگاهان دريافتند نشانه*هايي كه از سرقت از بهزيستي اين شهرستان به دست آمده ردپاي او را نشان مي*داده است.

همچنين كارآگاهان دريافتند مظنوني كه در پي تعقيب او هستند همان كسي است كه به يكي از شعب بانك ملي اين شهرستان نيز دستبرد زده است.

در حالي كه اين سرنخ*ها به دست كارآگاهان پليس بوشهر افتاده بود چهره*نگاري از «اسماعيل» نيز نشان داده كه او سابقه 5 بار تيراندازي به مردم را در پرونده خود جاي داده است.
با اين داده*ها پليس بوشهر دستگيري و توقف فعاليت*هاي مردي را در دستور كار داشت كه به عنوان شرورترين متهم مطرح در اين خطه مشهور شده بود.

سرانجام مردادماه امسال كه فرا رسيد درحالي كه درست 15 سال از نخستين جنايتي كه «اسماعيل» مرتكبش شده بود مي*گذشت اين جوان در بوشهر به دام افتاد. سردار عباس*زاده ضمن توضيح اين نكته كه پرونده اين جوان جزو پيچيده*ترين پرونده*هاي پيش*روي پليس استان بوشهر بوده است، گفت: او ضمن اعتراف به جنايت سال 1377 در حال حاضر در مراحل تحقيق قرار دارد و به زودي تحويل مقامات قضايي مي*شود. فرمانده نيروي انتظامي بوشهر تاكيد كرد دستگيري اسماعيل احساس امنيت را در مردم بوشهر تقويت كرده است و تاثير بسزايي در ذهن مردم داشته است.