به گزارش ایسنا، سرهنگ خسروی، رییس پلیس فتای استان اصفهان دراین*باره گفت: در پی شکایت شهروندی مبنی بر این که فرد یا افراد ناشناسی اقدام به سرقت از حساب وی به مبلغ 320 میلیون ریال کرده*اند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که در تحقیقات کارشناسان فتا متهم که فرزند شاکی بود شناسایی و با هماهنگی به پلیس فتا احضار شد.

خسروی ادامه*داد: متهم در بازجویی*های صورت گرفته صراحتا به بزه انتسابی اقرار و معترف شد که پس از به*دست آوردن اطلاعات حساب بانکی پدر و دسترسی به حساب وی این پول*ها را خرج بازی*های آنلاین اینترنتی کرده به طوری که برای بعضی بازی*ها حدود 50 دلار در ازای هر ساعت بازی پرداخته است.

وی با تاکید بر اینکه اعتیاد به بازی*های رایانه*ای مانند اعتیاد به موادمخدر بسیار خطرناک بود و می*تواند تمام ابعاد زندگی فرد را تحت نفوذ خود قراردهد، گفت: والدین باید نظارت بیشتر و بهتری بر فعالیت اینترنتی فرزندان داشته باشند و انتخاب بازی*های رایانه*ای نیز برعهده آنان باشد.
به گفته رییس پلیس فتای استان اصفهان افراد همچنین باید مراقب اطلاعات حساب بانکی خود باشند و آن را در اختیار نزدیکان نیز قرار ندهند.