محسن 32 ساله كه ديپلم الكترونيك دارد در نخستين دقايق بامداد 31 تيرماه در يك كينه*جويي، پدرش را در برابر چشمان ماموران پليس به قتل رساند.

محسن كه دستش زخمي است و در يكي از مراكز درماني مشهد بستري شده در برابر بازپرس ويژه قتل پرده از راز اين جنايت برداشت و گفت: چهار ماه پيش در يك درگيري با پدرم، انگشتم شكست. ما هميشه با هم مشكل داشتيم و وي مي*گفت من ديوانه هستم. از پدرم شكايت كردم تا موضوع شكستگي انگشتم را پيگيري كنم، اما به نتيجه*اي نرسيدم .

پدرم مي*گفت مي*خواهد مرا در بيمارستان رواني بستري كند. من از اين حرف خيلي بدم مي*آمد و چون از مدت*ها پيش كتاب*هاي زیادی در مورد ساخت مهمات و اسلحه خوانده بودم مقداري مواد منفجره و يك اسلحه كلت درست كردم. ديشب دوباره با پدرم درگير شدم، مي*گفت مي*خواهد مرا به بيمارستان ببرد.

وي به پليس 110 زنگ زد، ماموران آمده بودند. من به داخل مغازه زیر خانه*مان رفتم و در را بستم. ناگهان مواد منفجره*اي كه داشتم منفجر شد. با صداي انفجار، پدرم و ماموران در مغازه را به زور باز كردند و رودرروي هم قرار گرفتيم. نفهميدم چطور شد كه با اسلحه كلت شليك كردم. گلوله به شكمش خورد، دست خودم هم زخمي شده بود. ماموران اورژانس 115 هم آمدند، آن*ها من و پدرم را به بيمارستان انتقال دادند.

من بعد از چند ساعت شنيدم پدرم ديگر زنده نيست. انگيزه*ام از اين كار فقط انتقامجويي بود. با اين اعترافات متهم به دستور بازپرس علي موحدي راد، كارآگاهان جنايي مشهد تحقيقات ويژه*اي راآغاز كرده*اند.

سرهنگ احد كريمي، رئيس پليس مشهد نيز در اين باره به شوك گفت: اوايل بامداد 31 تيرماه درگيري پدر و پسري به پليس 110 اعلام شد و ماموران بلافاصله در اين محل كه در بلوار طبرسي شمالي، طبرسي 46 بود حاضر شدند.

وي افزود: پسر كينه*جو با مواد منفجره و كلت دست*ساز به سمت پدرش شليك كرد كه با اصابت گلوله، مرد 50 ساله كه غلامحسين نام داشت از ناحيه شكم زخمي شد و پس از چند ساعت با وجود تلاش پزشكان در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد جان خود را از دست داد.