به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از نیویورک تایمز دختر بچه* 9 ساله*ای به همراه مادر خود در مرکز خرید کویینز نیویورک پس از ربوده شدن توسط دو فرد ناشناس مورد آزار و اذیت جنسی و در نهایت تجاوز قرار گرفت.

دو فرد ناشناس دختر 9 ساله را هنگامی ربودند که مادر وی در حال انتخاب لباس بود. آنان کار خود را در نهایت آرامش و با دادن وعده دروغین شرکت در یک قرعه*کشی در ساعات خلوت فروشگاه با چشمان بسته ربودند و پس از تجاوز یک روزه وی را با چشمان بسته در مقابل همان مرکز خرید رها کردند.
براساس گزارش پزشکی قانونی آزار و اذیت و تجاوز جنسی تایید و آلوده شدن وی به ویروس hiv تایید شد.

مادر این دختر 9 ساله با ارائه گواهی آزمایش خون هفته قبل از این حادثه مقامات را قانع به آلوده شدن توسط دو فرد متجاوز کرد.
پلیس براساس شرح صورت یکی از متجاوزین توسط قربانی توانسته چهره وی را به صورت ترسیم نقاشی در اخبار گروه*های گشت قرار دهد.
جستجوی پلیس برای دستگیری عاملین آغاز شده است.