حوادث - دو مرد که با لباس زنانه به عنوان راننده و مسافر عابرين را فريب مي*دادند و بعد از سوار کردن بانوان به ويژه دختران پس از سوء استفاده جنسي اموال آنان را به همراه تلفن همراه و جواهرات مي*بردند و در بعضي موارد به علت برند بودن لباس مسافرين آنان را برهنه رها مي*کردند.

شب گذشته هنگامي که يک پليس زن با لباس شخصي را به طور اتفاقي سوار مي*کنند به سمت وي براي ربودن اموالش حمله ور مي شوند که با مقابله به مثل افسر پليس قرار مي*گيرند و با وارد عمل شدن نيروهاي کمکي دستگير شوند.

هويت آنان پس از دستگيري هاردينگ 28 ساله و ريمون گدر برگ 27 ساله دو برادر سارق در لباس مبدل معرفي شدند.
باز جويي پليس از افراد به صورت قانوني روند خود را آغاز مي*کند./