به گزارش فرهیختگان، ظهر شانزدهم آبان ۱۳۸۹ پسر ۲۳ ساله*ای به نام «رضا» مقابل یک باشگاه ورزشی در فاز سوم شهرک «اندیشه» شهریار با دوستش «بابک» درگیر شد و وی را با ضربه*های چاقو از پا درآورد. یک ماه بعد «رضا» بازداشت شد و به جنایت اعتراف کرد.

به دنبال بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در نشست رسیدگی به این ماجرا که سی*ام آبان ۱۳۹۰ به ریاست قاضی «محمدسلطان همتیار» تشکیل شد ابتدا نماینده وقت دادستان پایتخت کیفرخوست را خواند.

سپس مادر داغدار در جایگاه ویژه ایستاد و برای قاتل پسر ۲۵ ساله*اش حکم قصاص خواست. نوبت دفاع به «رضا» که رسید چاقوکشی را گردن گرفت: «من به زن مطلقه*ای به نام المیرا، دل بسته بودم اما بابک هم که دوست قدیمی*ام بود با او ارتباط داشت.»

پسر عاشق*پیشه ادامه داد: صبح شانزدهم آبان ۱۳۸۹ «المیرا» به دیدنم آمده بود که «بابک» با موبایل او تماس گرفت. «بابک» که فهمیده بود «المیرا» پیش من است به شدت عصبانی شد و از پشت گوشی تلفن ناسزا گفت. همان موقع «المیرا» از شدت ترس به خانه*اش رفت و «بابک» چندین*بار با موبایلم تماس گرفت.

«رضا» اضافه کرد: «بابک» در حالی که تهدیدم می*کرد از من خواست برای تسویه*حساب مقابل باشگاه بروم. من هم که می*دانستم رقیب عشقی*ام قصد دعوا دارد از سر خیابان، یک چاقو خریدم و به فاز سوم شهرک «اندیشه» رفتم.

وی که سرش را پایین انداخته بود اظهار داشت: وقتی مقابل باشگاه رسیدم با دوستان «بابک» روبه*رو شدم. سراغ «بابک» را گرفته بودم که رقیب عشقی*ام ناغافل و از پشت سر، حمله کرد. من هم برای دفاع از جانم چاقو کشیدم.

«رضا» در حالی که گریه می*کرد افزود: باور کنید قصد کشتن «بابک» را نداشتم و مطمئن نیستم ضربه چاقوی من جان او را گرفته باشد. دوستان «بابک» هم چاقو داشتند. شاید چاقوی یکی از آنان به سینه «بابک» خورده باشد. حالا عاجزانه از اولیای*دم می*خواهم به جوانی*ام رحم کنند و مرا ببخشند.

در ادامه محاکمه، شاهدان جنایت یک*به*یک در جایگاه ویژه ایستادند و از جزئیات دوئل عشقی گفتند. یکی از آنان اظهار داشت: «بابک» با وجود آنکه زخمی شده بود به قهوه*خانه*ای در فاز سوم «اندیشه» رفت و قلیان کشید اما ناگهان بی*هوش شد. وقتی او را به بیمارستان رساندیم، فهمیدیم کار از کار گذشته است.

در پایان آن نشست، هیات قضایی وارد شور شد و به اتفاق آرا «رضا» را به قصاص (اعدام با طناب دار) محکوم کرد.
دیروز رای در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و ضرباهنگ مرگ جانی عاشق*پیشه به صدا درآمد.