ه گزارش مهر، در پی وقوع سرقتهای به عنف سریالی از زنان سالخورده در شهرکرد تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

در بررسیهای پلیسی مشخص شد اعضای این باند با معرفی خود به عنوان مامور ادارات مختلف از جمله اداره آب، برق و کمیته امداد وارد خانه زنان سالمند شده و با اطمینان از اینکه طعمه های خود در خانه تنها هستند نقشه سرقت را اجرا می کردند.
اعضای این باند با تهدید چاقو دست و پای زنان سالخورده را بسته و سپس پول و طلاهای آنها را به سرقت می بردند.

اقدامات مجرمانه اعضای این باند باعث ایجاد جو روانی نامطلوب در منطقه شده بود به همین خاطر کارآگاهان پلیس تجسس های گسترده ای را برای دستگیری آنها آغاز کردند.

ماموران در نخستین گام با کمک بالباخته ها به چهره نگاری از اعضای این باند پرداخته و یکی از سارقان به نام حافظ را شناسایی کردند. حافظ از مجرمان سابقه داری است که پیش از این نیز به اتهام جرایم مختلف دستگیر و روانه زندان شده بود.
با شناسایی این عضو باند روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای شد و کارآگاهان با ردیابی های پلیسی مخفیگاه اعضای این باند را شناسایی کردند.

پس از اطمینان از حضور 4 نفر از سارقان در مخفیگاه شان، ماموران وارد عمل شده و متهمان به نامهای عمار، میثم، سیروس و حافظ را دستگیر کردند.
سارقان در تحقیقات اولیه منکر هر گونه جرمی شده اما پس از روبرو شدن با شاکیان لب به اعتراف گشوده و به 18 مورد سرقت به عنف از زنان سالمند با همدستی دو نفر دیگر از اعضای باند اقرار کردند.

یکی از سارقان به نام میثم نیز در بازجویی ها گفت: سال نود در جریان سرقت از زن سالخورده ای به نام بخشنده او را به قتل رساندیم. در این سرقت نیز اعضای این باند دست و پای قربانی خود را بسته و او را خفه کرده بودند.
متهمان پس از بازسازی صحنه سرقتها و این جنایت با قرار قانونی روانه زندان شده و تحقیقات برای دستگیری دو عضو دیگر این باند ادامه دارد.