حوادث - 22 اردیبهشت امسال اهالی خیابان 216 تهرانپارس در تماس با پلیس 110 از عربده کشی اراذل و اوباش خبر دادند. بلافاصله اکیپی از ماموران با حضور در محل دریافتند 6 نفر از اراذل و اوباش با تخریب خودروها و عربده کشی باعث ایجاد موجی از وحشت در میان اهالی شده و قبل از رسیدن ماموران از محل فرار کرده اند. در ادامه با شکایت اهالی و صاحبان خودروها پرونده ای در دادسرای شهید مقدس تشکیل و اکیپی از ماموران پایگاه چهارم پلیس امنیت مسئول رسیدگی به پرونده و دستگیری اراذل فراری شدند.ماموران در اولین گام با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی توانستند مخفیگاه اراذل فراری را شناسایی کرده و هر 6 نفر را به نام های وحیدسیاه،علی مداح،جاوید،افشین مارمولک،اصغر و حسن را دستگیر و به پلیس امنیت منتقل کنند.ماموران پلیس امنیت با بررسی فیلم های دوربین مداربسته یک مغازه در محل حادثه متوجه شدند افشین و جاوید سردسته این باند شرارت بودند که به دلیل اختلاف با صاحب یک نمایشگاه خودرو دست به عربده کشی و تخریب زده اند.در ادامه با ارجاع پرونده به دادسرای امنیت تهران، دو متهم اصلی به نام های جاوید23 ساله و افشین 27 با دستور بازپرس پرونده روانه زندان شده و برای 4 متهم دیگر قرار وثیقه صادر شد.