ساعت 23 شب گذشته تعدادی از اراذل و اوباش بد نام در اتوبان بهشت زهرا با بستن راه مردم با چاقو و قمه به جان یکدیگر افتادند.هموطنان در اين رابطه می گویند: این افراد با حالت مستی در حالی که به صورت نیمه عریان بودند با چاقو و با قمه به جان یکدیگر افتاده بودند و با الفاظ رکیک مردم را تهدید می کردند.هموطنان حاضر در محل ادامه دادند: این اراذل و اوباش چند دقیقه ای همدیگر با چاقو و قمه زدند و حتی تعدادی شیشه نوشابه نیز در محل درگیری خرد کردند و بلافاصله قبل از حضور پلیس در محل از معرکه گریختند و هرکدامشان به سمتی فرار کردند.در این خصوص پلیس تهران گفت: این درگیری 3 عامل اصلی داشت که صبح امروز توسط ماموران در مخفیگاهشان دستگیر شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ بنا بر اطلاعات به دست آمده این افراد بر سر اختلاف حساب و فروش مواد مخدر و ... به جان یکدیگر افتاده بودند و اتوبان را محل تسویه حساب با یکدیگر قرار داده بودند، بدون آنکه بدانند شاید در این جمع وحشت زده مردم یک زن باردار و یا یک مریض قلبی وجود داشته باشد.