حوادث - به گزارش مهر، 16اسفند ماه سال گذشته مردی با مراجعه به ماموران پلیس رباط کریم مدعی شد خواهرزنش را با ضربه های کارد به قتل رسانده است. در ادامه تیمی از ماموران برای بررسی موضوع راهی خانه متهم شده و در بررسی ها دریافتند متهم به نام میثم علاوه بر قتل خواهرزنش، همسر و مادرزن خود را نیز با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. شنبه گذشته نیز مرد جنایتکار پای میز محاکمه قرار گرفت.میثم با قبول اتهاماتش گفت: من و همسرم از روز اول ازدواجمان با یکدیگر اختلاف داشتیم، دو سال برای کار به شهرستان رفتم تا این مشکلات رفع شود اما وقتی برگشتم نه تنها مشکلی رفع نشد بلکه اختلافاتمان بیشتر نیز شد.او مرا صبح زود از خانه بیرون می کرد دلم نمی خواهد تو را ببینم، شبها نیز وقتی به خانه بر می گشتم با من صحبت نمی کرد. صبح روز حادثه به او گفتم اگر نمی توانی با من زندگی کنی درخواست طلاق بده اما او در جواب گفت من طلاق نمی خواهم و از خانه بیرون برو.وی افزود: سر این موضوع با هم درگیر شدیم و من با چاقو همسرم را زدم. در این هنگام مادرزنم نیز وارد اتاق شد که او را هم با یک ضربه چاقو مجروح کردم. قصد بیرون رفتن از خانه را داشتم که خواهرزنم سد راهم شد به همین خاطر مجبور شدم او را هم با چاقو بزنم. وقتی متوجه شدم خواهرزنم جان باخته خود را به پلیس معرفی کردم.من قصد کشتن او را نداشتم و مسبب تمام این اتفاقات همسرم بود.قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران پس از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل مدافعش وارد شور شده و میثم را به پرداخت دیه و قصاص محکوم کردند./