حوادث - به گزارش مهر، دهم شهریور ماه سال 82 مردی با مراجعه به پلیس شهر قم از ناپدید شدن مرموز برادرش خبر داد.او در شکایت خود به ماموران گفت: برادرم سه روز قبل از خانه خارج شد و پس از آن دیگر بازنگشت. با طولانی شدن غیبت او به موضوع مشکوک شده و تصمیم گرفتیم شکایتی را در پلیس آگاهی مطرح کنیم.پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و در بررسی های خود دریافتند مرد ناپدید شده به نام امیر از چندی قبل با یک زن به نام نرگس در ارتباط بوده است. با کشف این سرنخ تحقیقات بر روی نرگس متمرکز شد و ماموران در این باره به تحقیق از برادر امیر پرداختند.برادر مرد ناپدید شده نیز با تایید این موضوع گفت: نرگس مدعی شده بود که از همسرش طلاق گرفته و برادرم به او کمک مالی می کرد. بعد از ناپدید شدن امیر با نرگس تماس گرفتم که او مدعی شد شوهر دارد و اگر به تماس هایم ادامه دهم به اتهام مزاحمت از من شکایت می کند.کارآگاهان سپس نرگس را دستگیر و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل کردند که او پس از چند روز سکوت لب به اعتراف گشود و گفت: با همدستی شوهرم به نام سالار، امیر را کشته و جسدش را در بیابان های اطراف تهران به آتش کشیدیم.تیم جنایی سپس سالار را دستگیر کرده که او نیز در بازجویی ها گفت: می دانستم که همسرم به صورت پنهانی با مردان غریبه ارتباط دارد اما به خاطر علاقه ای که به او داشتم نمی خواستم این موضوع را باور کنم. روز حادثه وقتی به خانه آمدم متوجه مرد غریبه ای در خانه شده و با او درگیر شدم. همزمان نرگس نیز با میله آهنی چند ضربه به سر مرد غریبه زد.بعد از بیهوش شدن پسر جوان او را در صندوق عقب ماشین قرار داده ودر بیابان های اطراف تهران به آتش کشیدیم.با تکمیل تحقیقات تیمی از ماموران برای کشف جسد به محل مورد نظر رفته اما هیچ اثری از جسد مقتول به دست نیامد. با گذشت 10 سال از این جنایت پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه با توجه به پیدا نشدن جسد مقتول، تناقضات متهمان و همچنین نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه، پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادسرا بازگرداندند.