شرور فراري پس از دو سال فرار دستگير شد؛اراذل و اوباش نظام آباد به همراه خانواده*اش دستگير شديک تن از اراذل و اوباش به نام نظام آباد که مدت دو سال از دست پليس فراري بود به همراه پدر و برادرانش توسط پليس امنيت عمومي تهران بزرگ دستگير شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ فردي به هويت مجيد 24 ساله که از اراذل و اوباش سطح يک منطقه نظام آباد است، حدود دو سال پيش به دليل انجام شرارت *هاي متعدد مانند، عربده کشي مستانه، اخلال در نظم عمومي، درگيري و ضرب و جرح شهروندان از دست پليس تهران متواري شده بود.اين اراذل و اوباش که در اين دو سال دور از چشمان پليس شرارت*هاي خود را ادامه مي*داد،« به طوري که در 29 تير ماه به همراه يکي از دوستانش به نام حسين(اراذل سطح يک)، يکي از شهروندان نظام آباد را با چاقو مجروح مي*کنند و شهروند بي*گناه چندين هفته عمر خود را در بيمارستان و زير نظر پزشک مي*گذراند،» مجددا در منطقه نظام آباد رويت مي*شود.ماموران پليس امنيت بلافاصله با اخذ دستور قضايي چندين مرتبه به منزل متهم واقع در نظام آباد خيابان کهن مي*روند، ولي خانواده متهم اظهار بي*اطلاعاتي مي*کنند.در ادامه در چندين روز پيش از سوي منابع اطلاعاتي مشخص مي*شود که متهم متواري به همراه برادرانش در خيابان بخشي فر منزلي را اجاره کرده*اند و آنجا را پاتوقي براي اعمال مجرمانه خود قرار داده اند.ماموران پليس امنيت عمومي تهران بزرگ به دليل حساسيت موضوع سريعا با اکيپ کامل عملياتي خود را به محل مورد نظر مي*رسانند و منطقه و منزل متهمان را از ساعت 7 صبح به طور نامحسوس زير نظر مي*گيرند.در نهايت ماموران در ساعت 21 توانستند متهم را در حين خروج از منزل شناسايي کنند.ماموران جهت دستگيري متهم وارد عمل شدند ولي اين اراذل و اوباش که در حالت غير طبيعي به سر مي*برد با در دست داشتن چاقو به سمت ماموران حمله ور شد و در ادامه نيز دو برادر اين متهم که در خانه بودند براي کمک به برادرانش به بيرون آمدند و با ماموران انتظامي درگير شدند، البته مقاومت اين اراذل و اوباش چند دقيقه اي بيشتر به طول نکشيد و هرسه آنان دستگير شدند.رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ " سرهنگ عليرضا محرابي" با اعلام اين خبر به باشگاه خبرنگاران؛ گفت: همچنين پدر متهمان به دليل اعتياد شديد به مشروبات الکلي و حضور در صحنه با حالت غير طبيعي توسط ماموران بازداشت و جهت سير مراحل قانوني به همراه پسرانش به پايگاه سوم پليس امنيت تهران بزرگ منتقل شدند.