حوادث - به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از راشاتودی در پی تجاوز چند مأمور پلیس به یک دختر روستایی 15 ساله مردم خشمگین را مقابل اداره پلیس این روستا جمع کرد.به گزارش این خبرگزاری مقامات پلیس اظهار داشتند: افراد متجاوز از لباس فرم پلیس به منظور خراب کردن وجهه پلیس استفاده کرده اند."ایرینا کراشکوفا" دختر 15 ساله که با چشمان بسته مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود فقط قادر است از روی صدا متجاوزین را شناسایی کند.وی در اداره پلیس گفت: دو مأمور پلیس پنج روز در حالی که در مسیر خانه ام بودم از یک تاکسی پیاده شدند و مرا کتک زدند و به زور به داخل تاکسی کشاندند و بعد از آنکه چشمان مرا بستند در یک خانه مرا پنج روز حبس کردند و مورد سواستفاده جنسی قرار دادند و پس از این مدت مرا در همان منطقه رهایم کردند.جستجوی پلیس برای دستگیری این 2 پلیس قلابی آغاز شده است.