حوادث - به گزارش اعتماد، هرچند خانواده متهم سعي دارند مرگ جوان 28 ساله در خانه شان را طبيعي جلوه دهند با اين حال آثار و شواهد حكايت از وقوع يك جنايت دارد. با وجود گذشت چهار روز از وقوع اين قتل در خانه يي كه به گفته اهالي خيابان محل زندگي به مركز فساد تبديل شده بود هنوز نظريه پزشكي قانوني مبني بر علت تامه فوت اين مرد مشخص نشده است. اعلام نظريه كارشناسان پزشكي قانوني مي تواند گره كور اين معماي جنايي را براي كارآگاهان بگشايد. نخستين ساعات از صبح آدينه گذشته (7 تيرماه 92) بود كه صداي آژير خودروهاي كلانتري 111 هفت چنار و آمبولانس خياباني در محله سه راه آذري را پر كرد. پس از آنكه اهالي محل به خيابان آمدند تا علت اين صدا ها را جويا شوند مشخص شد يكي از اهالي به نام صادق با پليس تماس گرفته و اعلام كرده كه جواني به نام فريبرز در خانه آنها فوت كرده است. پس از آنكه تكنسين هاي اورژانس در محل حاضر شدند فوت اين جوان را در محل تاييد كردند و ماموران كلانتري نيز بازپرس كشيك قتل را در جريان اين فوت مشكوك قرار دادند. با حضور قاضي ويژه قتل در محل، عوامل پزشكي قانوني اكيپ حفظ صحنه جرم و عوامل تشخيص هويت، مشخص شد جسد متعلق به جوان متاهلي به نام فريبرز است كه در حالي كه در كنار جسدش مقداري مشروبات الكلي ريخته شده است روي پله هاي راهرو و به حال دراز كش افتاده است. در بررسي هاي اوليه كارشناسان پزشكي قانوني آثار ظاهري از ضرب و شتم يا خونريزي روي بدن متوفي وجود نداشت به همين دليل به دستور قاضي رودگر، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران براي انجام آزمايشات سم شناسي به پزشكي قانوني انتقال يافت. در ادامه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ مامور رسيدگي به اين پرونده شدند.تحقيقات اوليه ماموران از اهالي محل حكايت از اين داشت كه خانه يي كه از آن جسد اين جوان بيرون كشيده شد محل رفت و آمد افراد معتاد، سارق و لاابالي بوده است. يكي از اهالي به ماموران گفت: بارها ديده بوديم كه از اين خانه لوازم جراحي، كپسول اكسيژن يا موتو سيكلت هاي سرقتي و... بيرون آورده شده است.اين خانه به نوعي خانه فساد بوده و در اين خانه دست به هر كاري مي زنند و بسياري از جوان ها به اينجا مي آيند و مواد مي كشند. در ادامه كارآگاهان متوجه شدند برادر كوچك تر صادق كه پليس را در جريان امر گذاشته بود پس از اين حادثه از خانه متواري شده و به محل نامعلومي گريخته است. با متواري شدن عباس كار آگاهان تحقيقات خود را روي اين فرد و نوع رابطه اش با متوفي متمركز كردند. صادق برادر بزرگ تر عباس نيز در بازجويي هاي اوليه در محل مدعي شد كه فريبرز در خانه آنها مشروب خورده و پس از آن مواد كشيده است و به همين دليل سنگ كوب كرده و فوت كرده است. يكي از اهالي محل در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: فريبرز را از بچگي مي شناختم خانه شان درست پشت خانه ما در همين خيابان بود. اما او دو، سه سالي بود كه ازدواج كرده و بچه دار هم شده بود. وي در ادامه گفت: خانه فريبرز و همسرش در اسلامشهر بود اما بيشتر اوقات به اينجا مي آمد چون با بچه هاي اين محل دوست بود و خانه مادر و مادربزرگش هم اينجا بود. تحصيلاتش به زور به ديپلم مي رسيد اما بچه خوبي بود تا اينكه چند وقتي با عباس و خانواده اش ارتباط پيدا كرد. اين فرد كه در خيابان پاكي مغازه دارد همچنين اظهار داشت: خانواده عباس چندان وضعيت مناسبي ندارند و در خانه شان هر نوع خلافي را كه فكرش را بكنيد انجام مي دهند. مدتي بود كه فريبرز با آنها مي گشت و فكر مي كنم كه به مصرف مواد هم روي آورده بود. وي درباره ماجرايي كه صبح هفتم تير ماه در محله شان رخ داده بود نيز گفت: از 4 روز قبل از اين ماجرا فريبرز موتور عباس را از او قرض گرفته بود و با آن اين ور و آن ور مي رفت. چند باري عباس به در خانه شان رفت و به او گفته بود كه موتورش را پس بدهد اما فريبرز اين كار را نكرده بود. تا اينكه يك روز عباس با عصبانيت به در خانه فريبرز رفت و مادرش را تهديد كرد كه به او بگويد هرچه زودتر موتورش را پس بياورد و گرنه هر چه ديد از چشم خودش ديد. تهديد هاي عباس ادامه داشت اما فريبرز گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود تا اينكه پنجشنبه شب عباس با چند تن از دوستانش راه فريبرز را سد كرده و او را با زور به خانه شان بردند. فرداي آن روز هم كه جسد فريبرز از آن خانه بيرون كشيده شد. معلوم است كه اين يك قتل بوده و نمي تواند مرگ بر اثر مساله ديگري باشد.يكي ديگر از اهالي محل هم كه نمي خواست نامي از او برده شود اين موضوع را تاييد كرد و به خبرنگار ما گفت: يك هفته قبل از اين ماجرا فريبرز تصادف كرده و ضربه بدي به سرش خورده بود كه مدتي هم بستري شد تا خوب شد. همه اين موضوع را مي دانستند شايد هم عباس به سر او ضربه يي زده كه منجر به مرگ او شده است. اعلام نظر نهايي نتيجه آزمايشات سم شناسي از سوي كارشناسان پزشكي قانوني كه علت فوت فريبرز را مشخص كند مي تواند اين معماي جنايي را به زودي گره گشايي كند. با اين حال پليس يكي از برادران متهم را كه معلوليت ذهني دارد براي بازجويي فراخوانده است. روز گذشته مراسم سوم و هفتم فريبرز در محله سه راه آذري برگزار شد.به گفته يكي از اهالي محل حال پدر فريبرز كه به جز او دو پسر ديگر هم دارد به علت سكته قلبي چندان مساعد نيست و در حال حاضر در بخش آي سي يو بيمارستان بستري است