حوادث روز - به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده، حدود 1/5*ماه پیش و با شکایت تعدادی از شاکیان در دادسرای رسالت آغاز شد.آنها وقتی متوجه شده بودند آپارتمانی را که از فردی معروف به مهندس خریده*اند، به چند نفر دیگر هم فروخته شده، راهی دادسرا شده بودند تا از مهندس شکایت کنند.با شکایت آنها، قاضی رسکتی، بازپرس شعبه 15دادسرای رسالت رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و وقتی در تحقیقات مشخص شد که مرد کلاهبردار از این طریق، افراد زیادی را فریب داده و هر کدام از آپارتمان*هایش را به چند نفر فروخته است، دستور بازداشت او صادر شد و مأموران وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.این مرد در بازجویی*ها به کلاهبرداری اعتراف کرد و مدعی شد که سال*ها در کار ساخت*وساز بوده اما از زمانی که به مشکل مالی برخورده، تصمیم گرفته با این شگرد کلاهبرداری کند. اما کلاهبرداری*های این مرد چگونه رقم می*خورد؟یکی از شاکیان در تشریح نحوه ماجرا به همشهری می*گوید: سال گذشته، زمانی که خواهرم به*دنبال آپارتمانی برای پیش خرید می*گشت، از طریق یکی از دوستانمان متوجه شد که مردی در منطقه تهران*نو که به مهندس معروف است در کار ساخت*وساز است و شهرت خوبی دارد. تعدادی از بنگاه*دارهای آن منطقه، مهندس را می*شناختند و می*گفتند که او مدت*هاست در کار ساخت*وساز آپارتمان است و تا حالا باعث خانه*دار شدن عده زیادی شده است. به*خاطر همین تعریف*ها بود که خواهرم به این مرد اعتماد کرد و برای پیش*خرید آپارتمان به سراغ او رفت.وی ادامه می*دهد: آن روز مهندس با دریافت مبلغی میلیونی، با خواهرم قرارداد نوشت و از آنجا که بخش زیادی از کار ساخت آپارتمان انجام شده بود، به بنگاه رفتند و حتی کدرهگیری هم گرفتند. وقتی کد رهگیری صادر شد، مطمئن شدیم که جای هیچ نگرانی نیست و خواهرم به*زودی صاحب آپارتمان خواهد شد؛ به همین دلیل من هم تصمیم گرفتم برای پیش*خرید آپارتمان اقدام کنم و اواسط بهمن*ماه سال گذشته نزد مهندس رفتم.بعد از نوشتن قرارداد، 40میلیون تومان به*عنوان قسط اول به این مرد پرداخت کردم و در بنگاه مبایعه*نامه*ای تنظیم و کد رهگیری نیز صادر شد. پس از آن منتظر بودم که هر چه زودتر کار ساخت آپارتمان و تحویل آن به پایان برسد اما بعد از مدتی متوجه شدم که مرد کلاهبردار هر کدام از آپارتمان*ها را به چند نفر فروخته است.من که شوکه شده بودم، همراه خواهرم راهی بنگاه شدیم و در آنجا متوجه شدیم آپارتمان*هایی که ما از متهم خریده بودیم، به چهار پنج*نفر دیگر هم فروخته شده است. برای همین تصمیم گرفتیم از وی شکایت کنیم.براساس این گزارش، بررسی*های پلیس نشان می*دهد که مرد کلاهبردار بعد از شناسایی خریداران، آپارتمان در حال ساختی را به آنها نشان می*داد و همراه طعمه*هایش برای انجام معامله راهی بنگاه می*شد. پس از نوشتن قرارداد، متهم با ارائه کدپستی، کدرهگیری دریافت می*کرد و در اختیار مشتری قرار می*داد اما چند روز بعد، همان آپارتمان را در بنگاهی دیگر و به فرد دیگری می*فروخت.او این بار نیز با ارائه کدپستی جعلی، کدرهگیری دریافت می*کرد و طعمه*هایش به تصور اینکه همه**چیز کاملا قانونی انجام شده، سرمایه*شان را در اختیار او قرار می*دادند.هم*اکنون این پرونده در حدود 100شاکی دارد و این در حالی است که متهم با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می*برد. از سوی دیگر بررسی*ها درخصوص اینکه بنگاه*داران نیز در این ماجرا دست داشته*اند یا نه، ادامه دارد.