تير خلاص پس از تجاوز به زن مرد نما+عکسبه گزارش پلیس واشنگتن: ظهر امروز در یکی از مناطق جنوبی شهر واشنگتن دی سی زن مرد نما پس از تجاوز سوء استفاده جنسی توسط افراد ناشناس کشته شد.
به نقل از واشنگتن پست زن 27 ساله مرد نما پس از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد ناشناس در یکی از خیابان های جنوب شرقی واشنگتن دی سی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت.به گفته شاهدان عینی خودرویی که وی را تعقیب می کرد، شماره پلاک کلمبیا بر روی آن نصب شده بود و با نشان دادن کاغذی به منظور آدرس پرسیدن وی را به زور سوار خودروي لیموزین سفید رنگ خود کردند.
به گزارش این خبرگزاری تجاوز سه نفر آنان با شلیک گلوله بر روی پیشانی قربانی به عمل وحشیانه خود پایان دادند.شماره این لیموزین توسط شاهدین عینی که از ساکنان آن منطقه بودند در اختیار پلیس قرار داده شد.

جسد قربانی که زن مرد نمای 27 ساله است برای تحقیقات بیشتر به پزشک قانونی منتقل شد.پلیس به دنبال متهمان و عاملین این جنایت است.