درپي شکايت فردي به نام ناصر در خصوص اينکه فردي درشت هيکل با تهديد اسلحه و ضرب و شتم اموال و خودرويش را به سرقت برده است، پرونده اي تشکيل و در الويت رسيدگي کلانتري 125 يوسف آباد قرار گرفت.در خلال تحقيقات پليس، شاکي به ماموران اظهار داشت که متهم به دليل اينکه يکي از چک*هايش به مبلغ 165 ميليون ريال وصول نشده است اقدام به چنين کاري کرده است.ماموران که توانسته بودند خودرو متهم را در خيابان 14 اميرآباد رديابي کنند، سريعا وارد عمل شده و متهم را در حالي که براي نوشيدن يک آبميوه توقف کرده بود دستگير و به مقر منتقل کردند.عوامل کلانتري در بازرسي دقيق از خودرو توانستند يک قبضه اسلحه و در بررسي از کيف متهم چند فقره چک کشف و ضبط کنند.رئيس کلانتري 125 يوسف آباد "سرهنگ فرامز مهري" با تائيد اين خبر به باشگاه خبرنگاران؛ گفت: متهم به نام شاهرخ 45 ساله با اعتراف به چندين فقره شرخري به مقام قضايي ارجاءشد.