حوادث - به گزارش وطن امروز، فروردین امسال وقوع آتش*سوزی در خانه*ای در خیابان شهید بهشتی در شهر بهارستان به آتش*نشانان اطلاع داده شد. آتش*نشانان پس از اطفای حریق با جسد نیمه سوخته مردی روبه*رو شدند. وجود آثار خو*ن روی دیوار باعث شک آتش*نشانان شد. با حضور تیم پلیسی در محل حادثه مشخص شد، مرد جوان به نام «بصیر» به قتل رسیده است.تحقیقات پلیسی نشان داد، قربانی زمان حادثه در خانه تنها بوده و عامل جنایت برای از بین بردن آثار جرم اقدام به آتش زدن خانه کرده است. بازجویی از همسایه*ها نیز نشان داد برادرخوانده بصیر زمان قتل در حوالی محل حادثه دیده شده بود.با کشف این سرنخ این برادرخوانده بازداشت شد و گفت: روز حادثه برای دیدن برادرم به خانه*شان رفتم. وقتی وارد خانه شدم بصیر با یک چوب به طرفم حمله کرد.وی ادعا می*کرد من با همسرش رابطه پنهانی دارم. هر چه برایش توضیح دادم قبول نکرد. در دفاع از خود با چوب ضربه*ای به سرش زدم که بیهوش شد.بعد با سیم برق خفه*اش کردم.برای اینکه ردی از خود باقی نگذارم خانه را به آتش کشیده و از محل فرار کردم.بنا به این گزارش، پرونده برای رسیدگی به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد.