حوادث - به گزارش ایران، سرهنگ خيرخواهان، رئيس پليس كرج به شوك گفت: چند روز پيش در گزارشي مبني بر درگيري در يكي از مدارس سطح حوزه استحفاظي كلانتري 41 خرمدشت، رسيدگي به اين پرونده در دستور كار ماموران پليس قرار گرفت.وي ادامه داد: وقتي ماموران به مدرسه رسيدند، مدير مدرسه با در دست داشتن چند برگ كاغذ اخطاريه قطع آب مربوط به شركت آب كمالشهر كرج، خود را به واحد گشت رساند.سرهنگ خيرخواهان در بيان اظهارات وي گفت: بررسي ها نشان داد يك مرد با مراجعه به مدرسه و در نقش مامور آب با دستگاه تقلبي پلمب تهديد به قطع آب كرده كه مدير مدرسه از وي كارت شناسايي خواسته.وقتي مرد شياد كارت نداده، بين آنها درگيري رخ داده و مامور قلابي پا به فرار گذاشته است.با روشن شدن موضوع، ماموران به همراه مدير به گشتزني در سطح حوزه پرداختند و موفق به شناسايي مامور قلابي شدند و در يك عمليات ضربتي، وي را دستگير كردند.در بازجويي هاي پليسي «عليرضا» پذيرفت كه با در دست داشتن برگه هاي اخطاريه قطع فوري سفيد بدون امضا و در حالي كه يك دستگاه پلمب تقلبي در اختيارش بود، به در خانه ها و ادارات رفته و به اخاذي مي پرداخت.سرهنگ خيرخواهان در پايان از مردم خواست اگر چنانچه با موارد مشابه به ماموران قلابي از هر نهاد و سازماني مواجه شدند، از آنها درخواست كارت شناسايي معتبر و حتي در صورت لزوم، اقدام به استعلام اعتبار و درستي مدارك شناسايي و ادعاي آنان كنند تا در دام شيادان گرفتار نشوند.