عاملان آزار و اذیت دو خواهر در ملأعام اعدام می*شونددو پسر متجاوز که با ربودن دو خواهر، آنها را در باغی مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، هفته آینده در محل جنایت اعدام می*شوند.
به گزارش مهر، سال گذشته دو خواهر با مراجعه به اداره آگاهی کرج، راز جنایت دو پسر شیطان صفت را فاش کردند.آنها در شکایت خود مدعی شدند به عنوان مسافر سوار یک خودروی شخصی شده که پس از طی مسافتی دو پسر جوان که سرنشین خودرو بودند با تهدید آنها را به باغی حوالی کردان برده و مورد آزار و اذیت قرار داده اند.پس از طرح این شکایت، ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و با تجسس های گسترده دو جوان آزارگر را دستگیر کردند که متهمان در جریان بازجویی ها به جرم خود اعتراف کردند.قاضی فرهادی دادستان عمومی انقلاب کرج در این باره گفت: دو پسر جوان پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شدند که با اعتراض آنها به حکم مجازاتشان، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.وی افزود: با تائید حکم در دیوان عالی کشور پرونده برای اجرا به دادسرا بازگشت و با انجام مقدمات اجرای حکم، دو پسر متجاوز هفته آینده در ملأعام اعدام می شوند.دادستان کرج در پایان به مجرمان هشدار داد: دستگاه قضایی با مجرمان و برهم زنندگان امنیت جامعه برخورد کرده و آنها را به سزای عمل خود می رساند.