سرنوشت شوم مردی که پس از تجاوز به دختران آنها را می*کشت +عکسمتهم اصلی پرونده تجاوز به دختران جوان در منزل مسکونی* اش در خیابان دورهام در شهر کانتی مرده در کنار خیابان پیدا شد. مایکل لی 25 ساله اواخر روز گذشته در خیابان ملبورن مرده پیدا شد.
بر اساس گزارشها: ماه گذشته "مایکل لی" به منزل یکی از دوستان دوران دانشجویی خود که در خیابان دورهام واقع شده بود می رود و بعد از آزار و اذیت دختر 24 ساله ای به نام "جسیکا جی سون" وی را مورد تجاوز قرار می دهد و با یک کلت کمری کالیبر 24 وی را هدف 3 گلوله که یکی از آنها به سر و دو تای دیگر در قفسه سینه بر خورد کرد قرار داد.بعد از شلیک گلوله ها مردم حوالی و همسایه ها در مقابل منزل جی سون جمع می شوند اما وی با تلاش بسیار توانست قبل از رسیدن پلیس از میان جمعیت فرار کند.از همان دقایق نخست تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل تیر اندازی به "مایکل لی" شروع شده است.