دزدهای به شیوه خفه کنی پول مردم را سرقت می*کردند/عکسیکی از سارقان به عنوان مشتری به بانک*ها می*رفت و اطلاعات افرادی که پول حمل می*کردند را در اختیار همدستانش قرار می*داد.
پنج عضو یک باند که با سد کردن راه مردم در محله های شهرری و حمله ور شدن به آنها با شیوه خفه کنی پول و اموالشان را سرقت می کردند، تحت تعقیب پلیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران در شهرری قرار گرفتند.به گزارش جام جم، هفته گذشته مردی با حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران در شهرری از چهار مرد به اتهام سرقت اموالش شکایت کرد.شاکی گفت: روز حادثه پس از نقد کردن یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان از بانکی در شهرری خارج شدم.درهمین موقع دو راکب یک دستگاه موتورسیکلت راهم را سدکردند. وقتی به رفتار آنها اعتراض کردم با من درگیر شدند.وی اضافه کرد: وقتی درگیری ما شدت گرفت، متوجه راکبان موتورسیکلت دیگری شدم که از پشت سر راهم را بسته اند. خواستم فرار کنم که یکی از آن دو نفر به من حمله کرد. دستش را به دور گردنم انداخت و محکم فشار داد.شاکی یادآور شد: همدستان مرد مهاجم، به زور کیفی را که حاوی ده میلیون تومان پول، مدارک و گوشی تلفن همراهم بود سرقت کردند. در همان موقع مرد رهگذری با دیدن چهره آشفته ام به کمکم شتافت و مرا به مرکز درمانی رساند.مشتریان بانک در دام دزدهای خشنبا شروع تحقیقات و چهره نگاری رایانه ای از متهمان فراری، جستجوی پلیس برای دستگیری آنها آغاز شد. تحقیقات در این باره ادامه داشت تا این که چند مرد دیگر نیز با حضور در پلیس آگاهی و ارائه شکایت هایی، از چهار مرد خشن به اتهام سرقت شکایت کردند.در ادامه معلوم شد، این شاکیان نیز پس از آن که از بانک پول گرفته بودند و به خانه یا محل کارشان بازمی گشتند، راهشان از سوی سارقان سد شده و یکی از آنها به شیوه خفه کردن قصد جانشان را داشته است.علاوه بر آن سارقان به زور پول، مدارک، گوشی تلفن همراه یا چک هایی را که همراه داشته اند، سرقت کرده و متواری شده اند.یک مشتری مرموز، همدست سارقان بوددر مرحله بعدی مشخص شد، تصاویر رایانه ای به دست آمده از سارقان با هم مطابقت دارد و نشان می دهد آنها اعضای یک باند هستند که به شیوه مشابه دست به دزدی های خشن می زنند.در حالی که تحقیقات ادامه داشت، ماموران احتمال دادند فردی مشخصات مالباخته ها را در اختیار سارقان قرار می داده تا آنها نقشه شان را عملی کنند.بنابراین ماموران دوباره از شاکیان تحقیق کردند و این بار مشخص شد، هنگامی که آنها برای نقد کردن چک هایشان به بانک رفته بودند، به رفتار یکی از مشتریان بانک ظنین شده بودند که مدام به سمت باجه رفته و دوباره سر جایش باز می گشته و این کار را چند بار تکرار کرده است و علاوه بر آن دقایقی پیش از خارج شدن مالباخته ها از بانک، او آنجا را ترک کرده است.در بررسی موضوع مشخص شد، تصاویر مشتری مرموز با هم مطابقت داشته و ردپای او در بانک هایی که شاکیان مراجعه کرده بودند، به دست آمد.بنابراین، ماموران اطمینان یافتند مشتری مرموز نیز همدست چهار مرد سارق بوده که پلیس در تعقیبشان است و او اطلاعات را به همدستانش می داده تا آنها نقشه خود را عملی کنند.بنا بر این گزارش، جستجوی گسترده پلیس برای دستگیری اعضای باند ادامه دارد.