به گزارش جام جم، سرهنگ احد کریمی، فرمانده انتظامی مشهد در این باره گفت: چندی پیش زنی با حضور در مرکز پلیس از مردی به اتهام سرقت اموالش شکایت کرد.در تحقیق از شاکی معلوم شد، وی در راه بازگشت به خانه اش بوده که مردی چاقو به دست راهش را سد کرده و با تهدید به زور پول و گوشی تلفن همراهش را سرقت و فرار کرده است.وی افزود: با شروع تحقیقات و چهره نگاری رایانه ای از متهم فراری، جستجو برای دستگیری وی ادامه پیدا کرد تا این که زنان دیگری نیز با حضور در مرکز پلیس و ارائه شکایت هایی عنوان کردند در دام یک زورگیر خیابانی گرفتار و اموالشان سرقت شده است.ردپای متهم فراری در دزدی های خشنفرمانده انتظامی مشهد یادآور شد: در بررسی از تصاویر رایانه ای به دست آمده از متهم فراری، معلوم شد تمامی تصاویر متعلق به یک نفر بوده و شاکیان در دام متهمی گرفتار شده اند که پلیس در تعقیبش است.در حالی که جستجوی گسترده پلیس برای دستگیری متهم فراری ادامه داشت، شامگاه دوشنبه ـ سوم تیر امسال ـ ماموران کلانتری سجاد مشهد هنگام گشتزنی در بلوار موذن این شهر متوجه مرد جوانی شدند که راه دو زن جوان را در خیابان سد کرده و قصد سرقت از آنها را دارد.نجات 2 زن از دام مرد سارقکریمی خاطرنشان کرد: ماموران کلانتری بلافاصله وارد عمل شدند و مرد سارق را دستگیر کردند.متهم همراه دو زن شاکی برای تحقیقات به کلانتری منتقل شد. در تحقیقات اولیه معلوم شد، متهم همان سارق تحت تعقیب پلیس است.وی گفت: در ادامه با تحقیق از دو زن شاکی معلوم شد، آنها به خانه شان بازمی گشتند که متهم با قمه راهشان را سد کرده و قصد سرقت پول، طلا و تلفن همراه آنها را داشته که با آمدن پلیس نجات پیدا کرده اند.اعتراف دزد خشنفرمانده انتظامی مشهد یادآور شد: با جمع بندی اطلاعات این بار متهم بازجویی شد و اعتراف کرد که با پرسه زدن در محله های شهر و در تاریکی شب زنانی را که در خیابان ها رفت و آمد می کردند شناسایی و با حمله به آنها و تهدید به مرگ، به زور پول، طلا و اموال قیمتی شان را سرقت کرده و متواری می شده است.بنا بر این گزارش، برای متهم قرار قانونی صادر شد و برای تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.