به گزارش همشهری، اوایل تعطیلات نوروز، مأموران پلیس جسد سوخته و مثله*شده دختر جوانی را که در چند نقطه از جنوب پایتخت رها شده بود، کشف کردند.با دستور قاضی ویژه قتل، تکه*های پیدا شده از جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و شواهد حکایت از این داشت که قربانی دختر جوانی است که عامل یا عاملان جنایت، بعد از قتل وی جسدش را مثله کرده و سوزانده بودند.تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند و در نخستین اقدام به بررسی هویت قربانی پرداختند.در تجسس*ها مشخص شد که قربانی دختری بوده که مدت*ها قبل از خانه*شان در یکی از شهرستان*ها فرار کرده و به تهران آمده بود.با افشای این حقیقت مأموران تحقیقات خود را روی دوستان و افرادی که با مقتول در ارتباط بودند متمرکز کردند تا اینکه بعد از دستگیری چند مظنون مشخص شد که قتل احتمالا از سوی مرد مغازه داری انجام شده که از مدت*ها قبل با مقتول در ارتباط بوده است.کارآگاهان با دستور قاضی وی را دستگیر کردند اما با وجود اینکه آثار و شواهد حکایت از این دارد که مرد مظنون دست به جنایت زده وی خود را بی*گناه می*داند.این مرد در بازجویی*ها گفته است: چند*ماه پیش از جنایت، مقتول برای خرید به مغازه*ام آمد که از آن زمان با هم آشنا شدیم.آشنایی ما ادامه داشت و گاهی یکدیگر را ملاقات می*کردیم تا اینکه در تعطیلات نوروز، وی به خانه*ام آمد و بعد از رفتن او متوجه شدم که دست به سرقت از خانه*ام زده است.بعد از آن مدتی به*دنبالش گشتم اما اثری از وی نبود و حتی تلفنش را هم جواب نمی*داد. دیگر خبری از او نداشتم تا اینکه شنیدم وی به قتل رسیده است اما باور کنید که من در جریان قتل او نقشی نداشتم ونمی دانم که چه کسی دست به این جنایت زده است.با توجه به شواهد و مدارکی که علیه این مرد وجود دارد، وی با دستور قاضی پرونده در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفته است و بازجویی از او برای کشف راز جنایت ادامه دارد./