به گزارش شرق، این زن که فرناز نام دارد متهم است دو سال قبل با طرح نقشه*ای مردی به نام هاشم که از اقوامش بود را با همکاری شوهر و برادرش به قتل رساند و جسدش را به آتش کشید.ماموران پلیس 9 بهمن*سال 90 جسد مردی به نام هاشم را در بیابان*های اطراف ورامین پیدا کردند. مشخصات مقتول با مشخصات فردی که یک روز قبل از پیداشدن جسد مفقود شده و پدرش موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، مطابقت داشت.مرد شاکی به ماموران گفته *بود پسرش هاشم از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته* است. زمانی که ماموران از پدر هاشم خواستند او را شناسایی کند تایید کرد جسد متعلق به فرزندش است. این در حالی بود که جنازه به طور کامل سوخته*، تکه*های بدنش از هم جدا شده و خودرو وی نیز به آتش کشیده *شده *بود.ماموران با بررسی تلفن همراه مقتول متوجه شدند مقتول از مدتی قبل با زنی به نام فرناز رابطه داشت و پیامک*های زیادی بین آنها ردوبدل شده* است. با بازداشت فرانک او اعتراف کرد با همدستی شوهر و برادرش مرتکب این قتل شده *است.فرناز در تحقیقات به پلیس گفت: هاشم فامیل ما بود و از مدت*ها قبل با من رابطه داشت. او از اقوام ما بود و چند سال قبل عمه*ام را به قتل رسانده و رضایت گرفته *بود و من را تهدید می*کرد. به من گفت اگر با او رابطه نداشته* باشم، پدر و برادرم را به قتل می*رساند.وی وادارم کرد با او رابطه داشته *باشم. از دستش خسته* شده* بودم نمی*دانستم باید چه کنم موضوع را به شوهرم جلیل گفتم قبول نکرد کمکم کند و گفت نمی*تواند کسی را بکشد اما من گفتم می*خواهم این کار را بکنم و از وی خواستم فقط در انتقال جسد کمک کند.او هم قبول کرده شب حادثه هاشم را به خانه دعوت کردم و گفتم کسی در منزل نیست. او آمد و در یک فرصت مناسب اول با چکش به سرش زدم و وقتی بیهوش شد با ضربات چاقو به بدنش زدم و او را کشتم.بعد شوهرم آمد با همدستی هم جسد را مثله کردیم. سپس برادرم و شوهرم جنازه را به بیرون از خانه منتقل کردند. البته ما ماشین نداشتیم و آنها جنازه را داخل خودرو هاشم گذاشتند و بردند. بعد از شوهرم شنیدم که جسد را آتش زده*اند. من در جریان از بین بردن جسد نبودم.بعد از اعترافات فرناز دو متهم دیگر نیز شناسایی و بازداشت شدند. آنها نیز اعترافات فرناز را قبول کردند و پذیرفتند در از بین*بردن جسد نقش داشتند. با پایان یافتن تحقیقات کیفرخواست علیه متهمان صادر شد.روز گذشته قرار بود متهمان در شعبه 71 محاکمه شوند که به دلیل فراهم*نشدن شرایط محاکمه رسیدگی به این پرونده به بعد موکول شد.