حوادث - به گزارش مهر، ساعت 23:30 روز گذشته تعدادی از شهروندان با مراجعه به گشت کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس مدعی شدند تعدادی از اراذل و اوباش با ورود به یک قهوه خانه در خیابان امین ضمن به آتش کشیدن قهوه خانه و تخریب ده ها خودرو تعدادی از رهگذران را با چاقو و قمه مجروح کردند.بلافاصله با اعلام موضوع از سوی واحد گشت به ستاد فرماندهی، خودروی اراذل و اوباش چند خیابان پایین تر شناسایی شد که 4 سرنشین خودرو در عملیات تعقیب و گریز با رها کردن خودرو اقدام به فرار کردند که با شلیک پلیس زمین گیر شدند.با حضور ماموران در قهوه خانه مشخص شد آتش توسط شهروندان خاموش شده است اما در جریان این حادثه جوان رهگذری به نام محمد 22 ساله مورد حمله اراذل قرار گرفته و پس از مجروح شدن از ناحیه کتف به بیمارستان منتقل شده است. همچنین صاحب قوه خانه نیز دچار مجروحیت سطحی شده بود که برای شکایت به کلانتری منتقل شد.سرهنگ علی اصغر صفی خانی رئیس کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس با اعلام این موضوع گفت: در تحقیقات تخصصی مشخص شد اراذل و اوباش با صاحب قهوه خانه دارای خصومت شخصی بودند که برای تحقیقات بیشتر به پایگاه چهارم پلیس امنیت تحویل داده شدند.