در اين پرونده مجتبي 32 ساله متهم است در تاريخ 14 تيرماه سال گذشته در يک باغ متروکه در فرحزاد تهران مرتکب قتل پسر جواني به نام مجيد شده است.صبح روز گذشته جلسه محاکمه متهم در شعبه 113 دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي همت يار برگزار شد.در ابتداي اين جلسه نماينده دادستان با تشريح کيفرخواست گفت: مجتبي 32 ساله، سابقه دار از تاريخ 24 تيرماه سال گذشته بازداشت مي*باشد که با توجه به اقرار او در بازجويي*ها و بازسازي صحنه قتل تقاضاي مجازات قانوني دارد.اولياي دم مقتول نيز خواستار قصاص متهم به قتل شدند.مجتبي پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: اتهام قتل را قبول دارم اما مرتکب زورگيري نشده ام. مقتول و دوستش مي*خواستند دو گوشي تلفن همراه سرقتي را بفروشند که بر سر اين موضوع با هم درگير شده و من با ضربه چاقو مقتول را به قتل رساندم.مقتول تصور مي*کرد که قصد سرقت از او را دارم و به همين خاطر با دوستش به طرف من حمله ور شد. چند سالي است به خاطر مصرف شيشه از خانواده ام طرد شده و در يک باغ متروکه زندگي مي*کردم.رئيس دادگاه سپس از شاهد ماجرا خواست به تشريح روز حادثه بپردازد.او نيز پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: روز حادثه قرار بود مقتول نزد خانواده اش در دزفول برود. ما در حال عبور از باغ متروکه بوديم که متهم سد راه ما شد و با تهديد چاقو قصد داشت پول*هاي مجيد را بگيرد. مجيد نيز در برابر او مقاومت کرد که در جريان اين درگيري متهم به قتل با چاقو ضربه اي به قلب دوستم وارد کرد.وکيل متهم نيز در دفاع از موکلش گفت: مجتبي يک بيمار رواني است، او يک بار در جريان درگيري با برادرش انگشت او را قطع کرده است، همچنين آثاري از سوختگي و جراحت بر روي بدن برادر و مادر متهم وجود دارد که مجتبي آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي*داده است به همين خاطر از دادگاه تقاضا دارم او را براي بررسي سلامت روحي و رواني به پزشکي قانوني معرفي کند.پس از آخرين دفاعيات متهم، رئيس دادگاه ختم جلسه را اعلام و همراه چهار قاضي مستشار براي صدور حکم وارد شور شدند./