حوادث - به گزارش مهر، در این پرونده مهناز متهم است ششم اردیبهشت سال 89 در جریان سرقت از خانه مرد مواد فروشی در شرق تهران او را به قتل رسانده است.او پس از دستگیری به ارتکاب این جنایت با همدستی برادرش و پسر جوانی به نام ابوالفضل اعتراف کرد.صبح امروز جلسه محاکمه متهمان در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد. در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند و متهمان با قبول اتهامات خود به تشریح ماجرا پرداختند.مهناز پس از حضور در جایگاه گفت: همسرم به کراک اعتیاد داشت و من و او از چند سال قبل جدا از هم زندگی می کنیم اما طلاق نگرفته ایم.من به خاطر مصرف شیشه با ابوالفضل در ارتباط بودم. روز حادثه پیش ابوالفضل بودم که از من خواست برای خرید موادمخدر نزد مقتول برویم. ابتدا پیش نادر رفته و سفارش مقدار زیادی شیشه دادیم.بعد هم به بهانه برداشت پول از عابربانک از خانه خارج شدیم. چند دقیقه بعد که برگشتیم مقتول به ما شک کرد و در را ابتدا باز نمی کرد.ابوالفضل چند بار با او تماس گرفت تا اینکه در را باز کرد. چند دقیقه قبل از ورود به خانه با برادرم تماس گرفتم و از او خواستم خود را به آنجا برساند.وی ادامه داد: بعد از ورود به داخل خانه ابوالفضل و مقتول درگیر شدند که با ورود برادرم به خانه دست و پای مقتول را بسته و با پارچه ای جلوی دهانش را گرفتند. نادر را به داخل اتاق کشاندند و شروع به بازرسی خانه کردند. نادر سروصدا می کرد.من هم برای اینکه او را ساکت کنم یک نانچکو را در خانه پیدا کرده و آن را دور گردن نادر پیچیدم. وقتی به خودم آمدم نادر مرده بود و همراه همدستانم فرار کردیم.قرار بود از خانه نادر موادمخدر سرقت کنیم که موفق نشدیم.پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و برای مهناز به اتهام قتل نفس حکم قصاص و برای سرقت حکم 3 سال حبس صادر کردند.همچنین بر اساس حکم صادره ابولفضل به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان و برای سرقت مقرون به آزاد به 3 سال زندان محکوم و محمدرضا متهم ردیف سوم پرونده نیز به 3 سال حبس محکوم شد.