حوادث - به گزارش اعتماد، ساعت 11 ديروز دستگيري سارقي در بلوار طبرسي مشهد به ماموران پليس اطلاع داده شد. در ادامه تيمي از ماموران خود را به محل حادثه رسانده و با پيكر غرق در خون مرد 46ساله يي روبه رو شدند كه هدف ضربه هاي چاقو قرار گرفته بود. مرد مجروح بلافاصله به بيمارستان منتقل شد كه پزشكان اعلام كردند بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است. در بررسي هاي اوليه مشخص شد، عامل جنايت به نام سعيد 27 ساله قصد سرقت از خانه يكي از اهالي را داشته كه مقتول متوجه موضوع شده و به تعقيب او پرداخته بود.در ادامه سارق براي رهايي از دست مرد همسايه او را با چاقو مجروح كرده بود كه با دخالت اهالي موفق به فرار نشد. متهم در بازجويي هاي اوليه با انكار سرقت گفت: با همسرم اختلاف داشتم. امروز در خانه بودم كه صداي در آمد. به تصور اينكه بستگان همسرم هستند از بالاي ديوار وارد خانه زن همسايه شدم. مقتول نيز به تصور اينكه من دزد هستم به تعقيبم پرداخت و مجبور شدم او را با چاقو بزنم.ماموران براي كشف معماي اين جنايت به تحقيق از زن همسايه پرداختند كه او اظهار داشت: متهم از بالاي ديوار وارد خانه ام شد و با تهديد قصد سرقت داشت كه مقتول متوجه ماجرا شده و به كمكم آمد.