حوادث - به گزارش قانون، رسیدگی به این پرونده از صبح روز 23 تیرماه سال گذشته و همزمان با اعلام مرگ مشکوک پسر جوانی در کمپ ترک اعتیاد در اطراف طالقان در دستور کار مآموران کلانتری 14 طالقان قرار گرفت. زمانی که مأموران پلیس به همراه رئیس شعبه اول دادگاه عمومی طالقان در محل حادثه حاضر شدند، دریافتند سعید 37 ساله بر اثر خفگی در آب رودخانه به کام مرگ فرو رفته است.بعد از اینکه جسد به دستور قاضی برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد، در نخستین گام مدیر داخلی کمپ که مردی 60 ساله به نام حسین_ معروف به عموحسین بود، مورد تحقیق قرار گرفت. وی گفت: سعید که اعتیاد شدیدی به کراک و شیشه داشت 17 تیرماه برای ترک به کمپ ما آمد. از آنجا که تحمل شرایط کمپ برایش دشوار بود فردای آن روز فرار کرد اما ما به دنبالش رفتیم و موفق شدیم او را دوباره باز گردانیم.مدتی که گذشت او برای دیگران ایجاد مزاحمت می کرد و گاهی به کمد آنها دستبرد می زد یا غذای آنها را از یخچال سرقت می کرد و می خورد.وی ادامه داد: وقتی شکایت ها از سعید بالا گرفت تصمیم گرفتم او را تنبیه کنم. ساعت 8 صبح او را به حیاط کمپ آوردم و از شهاب خواستم دست و پایش را ببندد و او را طوری در آب رودخانه قرار دهد که سرش از آب بیرون بماند.شهاب هم قبول کرد و کاری که به او محول کرده بودم انجام داد. بعد ازاینکه سعید را داخل آب گذاشتند من به جلسه بهبودی وضع معتادان رفتم. بعد از چند ساعت که جلسه تمام شد یکی از بچه های کمپ را فرستادم تا مرا از وضعیت سعید با خبر کند.لحظاتی بعد او با حالت رنگ پریده نزد من آمد و گفت سعید داخل آب خفه شده است. بلافاصله خودم را به کنار رودخانه رساندم و سعید را از آب بیرون کشیدم و روی سکوی سیمانی کنار رودخانه خواباندم.دست و پایش را باز کردم و شروع به ماساژ قلب و دادن تنفس مصنوعی کردم. لحظاتی بعد ماموران اورژانس در محل حاضر شدند و بعد از معاینه سعید مرگ او را تأیید کردند.در شاخه دیگری از تحقیقات شهاب 21 ساله مورد تحقیق قرار گرفت. او گفت: صبح روز حادثه عمو حسین از من خواست تا دست و پای سعید را ببندم و بعد او را در گودی کنار رودخانه که دورش سنگ چین شده بود، بگذارم.بعد از بستن دست و پای سعید با کمک دوستم او را در فرغون گذاشتیم و کنار رودخانه بردیم. سپس به تنهایی او را داخل آب گذاشتم و پشت سرش تخته سنگی قرار دادم تا به آن تکیه دهد. سعید التماس می کرد تا او را از آب رودخانه که سرد بود بیرون بیاورم. دلم خیلی برایش می سوخت اما من اجازه بیرون آوردنش را نداشتم چرا که هردستوری عمو حسین می داد باید اجرا می کردیم.45 دقیقه کنار سعید نشستم تا اینکه عمو حسین صدایم کرد و از من خواست از مهمانان او در جلسه پذیرایی کنم. بعد از رفتن مهمانان عمو حسین یکی از اعضای کمپ را صدا زد و سپس از او خواست به سعید سر بزند. او هم وقتی به کنار رودخانه رفت متوجه شد سعید غرق شده و ... با تکمیل تحقیقات ، پرونده برای صدور حکم قانونی با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد.در دادگاهدرابتدای جلسه دادگاه دهقانی نماینده دادستان کرج، کیفرخواست را قرائت و برای شهاب 21 ساله به اتهام مباشرت در قتل و همچنین برای حسین، معروف به عمو حسین به اتهام معاونت در قتل درخواست مجازات قانونی کرد. سپس پدر مقتول از جایش برخاست و گفت: پسرم را براي ترک اعتیاد به کمپ معرفی کرده بودم که بعد از یک هفته تماس گرفتند و گفتند او فوت شده است. آنها در حالی که دست و پای پسرم را بسته بودند او را در آب رودخانه غرق کرده اند.پدر 65 ساله مقتول همچنین گفت: من از پسرم یک نوه دختر 6 ساله دارم و از شما می خواهم انتقام پدرش را از این دو نفر بگیرید.او با ناراحتی ادامه داد: این حادثه سهل انگاری نبوده و با نشانه رفتن انگشت به سوی متهمان حاضر در جلسه خطاب به دادگاه گفت : شواهد می گوید پسر من مدام فریاد می زده و در لحظه غرق شدن درخواست کمک می*کرده است. اما اعضای کمپ به خاطر دستوری که مدیر کمپ داده بود جرآت نداشتند به فرزندم کمک کنند.بعد از اینکه اولیای دم در خواست قصاص کردند متهم ردیف اول در جایگاه ایستاد و با ابراز پشیمانی از حادثه رخ داده، از خانواده مقتول تقاضای بخشش کرد.بعد از اظهارات شهاب، متهم ردیف دوم به نام عمو حسین در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: مقتول یک بار از کمپ فرار کرده بود که توانستیم او را دوباره به کمپ باز گردانیم. وی ادامه داد: او مدام از بچه ها دزدی می کرد و در مدت کوتاهی که در کمپ پذیرش شده بود نظم محیط و آسایش مددجویان را به*هم زده بود. آخرین دفاعشهاب در آخرین دفاع منکر قتل شد و گفت: من دستور عمو حسین را اجرا کردم و آنقدر عقلم نمی رسید که بخواهم حدس بزنم برای سعید اتفاق ناگواری خواهد افتاد یا نه. سعید بیمار و ضعیف بود. شاید اگر فرد دیگری جای او بود توان بيشتری داشت و این حادثه برایش اتفاق نمی افتاد. عمو حسین 60 ساله دیگر متهم این پرونده در آخرین دفاعش متذکر شد: من برای کمک به یک بیمار و برگرداندن به جامعه قصدم از این کار، تأدیب سعید بود و پدر کشتگی و خصومتی با وی نداشتیم. قاضی رنجبر، رئیس دادگاه از عمو حسین پرسید اگر شما را 45 دقیقه به آن حالت در رودخانه قرار دهند اتفاقی برای شما نخواهد افتاد؟متهم پاسخ داد: امکان ندارد حالت غرق شدن پیش بیاید. قاضی هدایت رنجبر بعد از شنیدن آخرین دفاع متهمان و وکلای مدافع آنها با مستشاران موسوی نژاد ، غلامی، بدری و عبدی وارد شور شد و بعد از اینکه در مباشرت و معاونت متهم ردیف اول و دوم به اجماع نرسیدند، این قتل از مصادیق شبه*عمد دانستند و برای هر دو متهم مجازات دیه را در نظر گرفتند.