حوادث - به گزارش قانون،در این پرونده محمود 25 ساله معروف به محمود سیاه متهم است مرتضی 52 ساله را در تاریخ 17 تیر 91 در خیابان قزوین با ضربات چاقو از پای در آورده است.روز دوشنبه در جریان برگزاری جلسه دادگاه این پرونده در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محمود درباره علت وقوع قتل گفت:« مرتضی همسایه ما بود و من برای او احترام زیادی قائل بودم.قبول دارم که او را کشته ام اما نمي*خواستم این کار را بکنم.آن روز به خانه دوستم رفته بودم.مشروب زیادی خورده بودم و شیشه هم کشیده بودم که مرتضی هم آمد.مقداری شیشه هم به مرتضی دادم.خوابیده بودم که ناگهان متوجه شدم ماموران به خانه دوستم آمدند و ما را به اتهام مواد کشیدن دستگیر کردند.مرتضی هم که پیش ما بود گفت من عامل اصلی هستم و ماموران من را دستگیر کردند.چند روز بعد که آزاد شدم مرتضی را سر کوچه دیدم.از او پرسیدم چرا من را لو دادی و یک سیلی به صورتش زدم.دعوایمان بالا گرفت مرتضی رفت برای ادب کردن من چاقو بیاورد من هم کمربندم را در آوردم.او از من بزرگتر بود حرکاتش کند تر بود به همین خاطر من اول به صورت او با کمربندم چند ضربه زدم.بعد او خواست با چاقویش چند ضربه بزند اما من مچ دستش را گرفتم و ضربات را به طرف خود او پرت کردم به طوری که یکی از ضربات سینه اش را سوراخ کرد.بعد دیگر نفهمیدم چه شد فقط فهمیدم که چاقو را از دستش در آورده ام و از پشت چند ضربه به کتفش وارد کردم.»قضات دادگاه پس از شنیدن اظهارات محمود برای او به اتهام قتل نفس حکم قصاص صادر کردند./