حوادث - به گزارش جام جم آنلاین از پلیس آگاهی تهران بزرگ، روز یکشنبه 19 خرداد سال جاری، پرونده ای با موضوع «قتل عمد» به صورت نیابت از شعبه دوم بازپرسی دادسرای استان البرز جهت رسیدگی به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی، پرونده به همراه یک متهم به نام «شهرام . ک» (39 ساله)، جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.محتویات پرونده نشان داد که 19 مهرماه 1391، فردی به نام «حسین . ش» (36 ساله) در داخل باغِ متعلق به پسرخاله اش (متهم پرونده) بر اثر ضربات جسم سخت مصدوم، پس از انتقال به بیمارستانی در استان البرز و به علت شدت صدمات فوت کرده؛ با آغاز رسیدگی به پرونده در استان البرز و برابر شکایت خانواده مقتول مبنی بر ارتکاب جنایت توسط پسرخاله مقتول، متهم در استان البرز دستگیر اما منکر هرگونه ارتکاب جنایت می شود که در ادامه رسیدگی به پرونده، متهم جهت انجام اقدامات تخصصی و تکمیلی در اختیار دادسرای امور جنایی و پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار می گیرد.اعتراف به جنایتبا آغاز رسیدگی به پرونده و علیرغم انکار اولیه جنایت از سوی متهم، نهایتا «شهرام . ک» سه شنبه 21 خرداد 1392 و پس از گذشت بیش از شش ماه از وقوع جنایت لب به بیان حقیقت گشود و به جنایت اعتراف کرد.متهم در اعترافاتش به کارآگاهان اداره دهم گفت«پسرخاله ام (مقتول) به عنوان نگهبان در باغ شخصی ام مشغول به کار بود؛ بعد از مدتی احساس کردم وی جهت خارج کردن زیرخاکی (عتیقه) در باغ مشغول به حفاری است ؛ صبح روز حادثه و پس از کشیدن شیشه، از باغ خارج شده و پس از بازگشت متوجه یک گودال حدودا 3 متری در داخل باغ شدم ؛ به تصور اینکه حسین (مقتول) عتیقه ای کشف کرده ، در داخل اتاق محل استراحت (اتاق نگهبانی) با او درگیر شده و از حسین خواستم تا در صورت کشف عتیقه آنرا تحویل دهد اما او منکر کشف هرگونه عتیقه ای شد و همین موضوع باعث درگیر شدن من با او شد».متهم افزود:«با یک چوب دستی حدودا دو متری که در داخل اتاق بود ضربات متعددی را به بدن و سر حسین وارد کرده اما او همچنان منکر کشف عتیقه بود؛ با توجه به مصرف شیشه و نداشتن وضعیت روحی مناسب ، خیلی عصبانی بودم و در یک لحظه مانیتور کامپیوتر داخل اتاق را برداشته و به سر پسرخاله کوبیدم و او به روی زمین افتاد؛ به تصور اینکه «حسین» بیهوش شده، ابتدا پیراهنش ا در آوردم و به او تنفس مصنوعی دادم که متوجه شدم حسین فوت کرده؛ در حالیکه ترسیده بودم، موضوع را به خانواده ام اطلاع دادم و آنها نیز به همراه خانواده حسین به باغ مراجعه کردند؛ پس از دیدن جسد، همگی به سمت من حمله ور شدند و من نیز با خودرو 206 از محل متواری شدم».سرهنگ آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، افزود:«با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت و به منظور انجام تحقیقات تکمیلی، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت».