سرکرده باند که یک دزد حرفه ای است با همدستی یک دختر معتاد، این دزدی های خشن را طراحی می کرد.حوادث روز - به گزارش جام جم، محسن پورساداتی، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس (قلعه حسن خان) در غرب استان تهران در این باره گفت: چندی پیش مردی با حضور در دادسرا و ارائه شکایتی عنوان کرد پسرش به نام رضا از خانه شان خارج شده و بازنگشته است.وی افزود: با این شکایت، جستجو برای یافتن جوان گمشده آغاز و با شروع تحقیقات معلوم شد این جوان با یک متهم سابقه دار به نام سعید آشنایی داشته و آخرین بار نیز با او دیده شده است.دستگیری آخرین ملاقات کننده با مرد گمشدهپورساداتی یادآور شد: با به دست آمدن این سرنخ، پاتوق های سعید زیر نظر گرفته شد، اما وی مخفیگاهش را مدام تغییر می داد. سرانجام پس از چهار ماه، هفته گذشته مخفیگاه سعید در شهر قدس شناسایی و او دستگیر شد.وی خاطرنشان کرد: متهم با انتقال به مرکز پلیس، مدعی شد با رضا، جوان گمشده دوست بوده و چند روز پیش از گم شدن وی، با او به شمال رفته و هنگام بازگشت از سفر رضا به دیدن دختر مورد علاقه اش رفته و دیگر آنها را ندیده و در این مدت نیز برای گذران زندگی اش دزدی می کرده است.اعتراف به همدستی با یک باند سرقتبازپرس شعبه اول دادسرای شهر قدس یادآور شد: در ادامه تحقیق معلوم شد، این متهم سابقه دار با اعضای یک باند حرفه ای که سرکرده آن معروف به علی دزده بوده، همدستی داشته است. با اعتراف های جدید متهم، اعضای این باند خشن تحت تعقیب قرار گرفتند و متهمان که یک دختر معتاد و شش مرد جوان بودند، دستگیر شدند.دختر معتاد و سرکرده باند، طراحان سرقت بودندوی گفت: متهمان با انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی به بیش از 50 فقره دزدی خشن از منازل، سرقت موتورسیکلت، لوازم درون خودرو و زورگیری از مردم اعتراف کردند. در ادامه تحقیق مشخص شد، سرکرده باند ـ علی دزده ـ و دختر مورد علاقه اش به نام شیوا که معتاد است، طراح اصلی این سرقت ها بودند. بنابراین آنها به طور ویژه بازجویی شدند.اعتراف متهمان به دزدی خشن از منازلپورساداتی خاطرنشان کرد: سرکرده باند درباره نحوه دزدی ها یشان گفت، ابتدا شیوا با شناسایی منازل و طرح دوستی با زنان صاحبخانه، به عناوین مختلف به خانه هایشان راه می یافت و اطلاعاتی از وضع زندگی آنها در اختیار سرکرده باند و دیگر همدستانش قرار می داد.سپس اعضای این باند، نیمه های شب با تخریب در منازل، پول، طلا،چک و اموال قیمتی را سرقت می کردند و در صورت حضور صاحبخانه ها در منازل، آنها را کتک زده و دست و پایشان را می بستند و در صورت مقاومت، با قمه و چاقو آنها را زخمی می کردند. بازپرس شعبه اول دادسرای شهر قدس یادآور شد: شیوا دیگر عضو باند در محل کشیک می داده و رفت و آمد افراد را به همدستانش گزارش می کرده است.سرقت های دیگر در پرونده متهمانپورساداتی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات معلوم شد، متهمان با تخریب قفل خودروها و از کار انداختن تجهیزات ایمنی آنها، اموال موجود از جمله پول و مدارک را سرقت می کردند.به دام انداختن مردم با دعوای خیابانیپورساداتی یادآور شد: متهمان در سرقت و زورگیری های خیابانی نیز ابتدا یک دستگاه گوشی تلفن همراه را به گونه ای مقابل پای رهگذران قرار می دادند تا آنها متوجه نشده و آن را تخریب کنند. با این ترفند دعوا راه انداخته و همدستانشان به بهانه پایان دادن به نزاع،به آنها نزدیک شده و اموالشان را می دزدیدند. در چند مرحله نیز افراد را با چاقو و قمه تهدید و اموالشان را سرقت می کردند. بازپرس شعبه اول دادسرای شهر قدس افزود: با اعتراف اعضای این باند به دزدی های خشن، برای آنها قرار قانونی صادر شد. تحقیقات تکمیلی از متهمان برای مشخص شدن دیگر جرایمشان ادامه دارد.تحقیقات برای رازگشایی از سرنوشت جوان گمشده که با یکی از اعضای این باند به نام سعید دوست بوده نیز ادامه دارد. وی گفت: از مردم می خواهیم چنانچه در دام اعضای این باند گرفتار شده اند، برای شکایت از متهمان به دادسرا و پلیس آگاهی شهر قدس (قلعه حسن خان) مراجعه کنند.