آمار نشان می*دهد که در سال*های اخیر موارد اسیدپاشی به زنان در ایتالیا افزایش یافته و شیوع این جرم در این کشور اروپایی مردم را شوکه کرده است. .
هفته گذشته زمانی که «وانیا دل کل» 31 ساله قصد خروج از خانه را داشت، دو مرد به سمت وی حمله*ور شدند، روی بدن او اسید ریختند و متواری شدند.شوهر وانیا گفت: پیش از وقوع این حادثه همسرم نامه*ای دریافت کرد که در آن نوشته شده بود «قرار است بمیری، پس مراقب خود باش.»علاوه بر مورد اسیدپاشی به «وانیا» طی ماه گذشته دو مورد اسیدپاشی دیگر نیز در این کشور گزارش شد که در یکی از آنان زن بارداری مورد حمله یک مرد اسیدپاش قرار گرفت و بینایی خود را از دست داد.در 16 آوریل امسال نیز سه مرد بزور وارد آپارتمان یک زن وکیل 35 ساله شدند و روی صورت او اسید ریختند.بررسی*های پلیس نشان داده که نامزد سابق این زن با اجیر کردن سه مرد، دست به این جنایت زده است.اسیدپاشی به زنان که اخیرا در ایتالیا شدت گرفته یکی از موارد متعدد خشونت علیه زنان در این کشور است. آمار همچنین نشان داده است که در سال 2012 میلادی تعداد 124 زن در این کشور بدست همسرانشان به قتل رسیده*اند.به گزارش دیلی بست، قربانیان اسیدپاشی معتقدند اسید ابزاری در دست افرادی است که با استفاده از آن به راحتی می*توانند زندگی یک زن را تخریب کنند.