متهم با ارائه مدارک جعلی در شعبه های مختلف یک بانک دولتی، خود رابه عنوان ضامن معرفی و برای تعدادی از شهروندان تهرانی وام گرفته بود.حوادث - به گزارش جام جم، چندی پیش کارمند یک بانک دولتی با مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران تماس گرفت و برای دستگیری یک زن که مشتری بانک بود، درخواست کمک کرد.ماموران انتظامی با حضور در بانک، متهم زن را همراه کارمند بانک برای تحقیقات به مرکز پلیس منتقل کردند.در تحقیق از کارمند بانک معلوم شد، زن بازداشت شده برای دریافت وام هفت میلیون تومانی، مدارک هویتی و کاری یک مرد کارمند را به عنوان ضامن در اختیار بانک قرار داده که در بررسی مدارک مرد ضامن مشخص شده جعلی است.ضامن قلابی، متقاضی وام را فریب داده بودمشتری زن نیز بازجویی و مدعی شد، یکی ازآشنایانش مردی کارمند را به عنوان ضامن دریافت وام به وی معرفی کرده و او از جعلی بودن مدارک مرد کارمند اطلاع نداشته است.با تشکیل پرونده ای در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران، تحقیقات برای دستگیری ضامن قلابی ادامه یافت تا این که چند روز پیش مرد متهم دستگیر شد.متهم با انتقال به مرکز پلیس، مدعی شد زن جوان را نمی شناسد، اما در مواجهه حضوری با این زن، اعتراف کرد شاکی را فریب داده و با گرفتن مبلغی پول، خود را به عنوان ضامن معرفی کرده است.اعتراف ضامن قلابیمتهم با اشاره به نحوه جعل مدارک و کلاهبرداری گفت: همسرم بیمار بود و برای تامین هزینه داروهایش، می خواستم وام بگیرم. به همین منظور به چند بانک رفتم، اما بی نتیجه بود. در همین رفت و آمدها به بانک ، با دو مرد آشنا شدم که می گفتند اگر با آنها همکاری کنم، پولدار شده و می توانم داروهای کمیاب همسرم را بخرم.متهم اضافه کرد: به ناچار با آنها همکاری کردم. آنها از من می خواستند با مراجعه به شعبه های یک بانک دولتی در نقاط مختلف تهران، زنان و مردانی را که برای دریافت وام مراجعه می کنند، شناسایی وپس از گفت و گو با آنها اعتمادشان را جلب کنم.همدستی متهم با 2 جاعلوی یادآور شد: من خود را به عنوان ضامن معرفی می کردم، اما در قبال این کار، مبلغی پول از آنها می خواستم و با این شیوه افراد زیادی را به دام انداخته ام.متهم اضافه کرد: سپس مشخصات متقاضیان وام را در اختیار همدستانم قرار می دادم و آنها که در زمینه جعل و کلاهبرداری فعالیت داشتند، مدارک هویتی، فیش حقوقی، قرار داد کار و گواهی کسر از حقوق جعلی را به نام من به عنوان کارمند اداره و سازمان های دولتی مختلف تهیه می کردند.من هم همان مدارک را به عنوان ضامن به بانک ها تحویل می دادم.وی گفت: با این روش برای تعدادی از افراد وام گرفتم و از متقاضیان وام نیز مبالغی دریافت می کردم که بخشی از آن را خودم برمی داشتم و بقیه را به آن دو مرد جاعل می دادم. در برخی مواقع هم که از سوی بانک لومی رفتم، متواری می شدم.بنا بر این گزارش، برای متهم از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران قرارقانونی صادر شد. تحقیقات پلیس تهران برای دستگیری دو همدست فراری ادامه دارد.