حوادث - صابر عباس*زاده اظهار کرد: مرد 39 ساله*ای به هویت معلوم که پارسال زنی را در تبریز به قتل رسانده بود و از محل جنایت متواری شده بود، توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان دستگیر شد.وی افزود: کاراگاهان این اداره بعد از هماهنگی با مراجع قضایی تحقیقات جامعی به صورت محسوس و نامحسوس پیرامون موضوع انجام دادند که منجر به شناسایی متهم شد.این مقام انتظامی ادامه داد: قاتل توسط ماموران اداره جنایی پلیس آگاهی با انجام یک سری کارهای اطلاعاتی و فنی ویژه پلیسی، در یکی از خیابان*های تبریز دستگیر شد.عباس*زاده افزود: متهم بعد از دستگیری مورد بازجویی فنی قرار گرفته که نهایتاً به جنایتش اعتراف کرد.رئیس پلیس آگاهی آذربایجان*شرقی انگیزه قتل را داشتن رابطه نامتعارف خود با خواهر مقتول دانست و به «فارس» گفت: تقویت باورهای دینی و بینش اسلامی و توجه به بنیان خانواده و پرهیز از هرگونه روابط اجتماعی و فردی که دین مبین اسلام آنها را منع کرده، موجب کاهش این گونه جرایم می*شود.