قصاص پایان قتل زن تنها / تبرئه همدست قاتلپسر جوان که با همدستی دوستش زن تنها را به قتل رسانده بودند، پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.
حوادث - به گزارش مهر، در این پرونده بهزاد متهم است 14 مرداد ماه سال گذشته زن 40 ساله ای را در خیابان رودکی تهران به قتل رسانده است. پسر جوان پس از دستگیری مدعی شد با همدستی یکی از دوستانش به نام حمزه این جنایت را انجام داده است.با این اعترافات حمزه نیز دستگیر و به مشارکت در قتل اعتراف کرد. در ادامه سه نفر دیگر به نام های سعید ، امیر و نیلوفر نیز دستگیر شدند که در مخفی کردن متهمان با آنها همکاری داشتند.با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان صبح دیروز در شعبه 71 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عزیزمحمدی محاکمه شدند.در ابتدای جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده حمزه و بهزاد متهم به مشارکت در قتل عمدی ناهید و سه متهم دیگر متهم به تلاش در اخفای متهمان هستند که با توجه به اعترافات متهمان، بازسازی صحنه قتل و گزارش پزشکی قانونی برای متهمان تقاضای مجازات قانونی دارم.سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شده و برای قاتلان تقاضای قصاص کردند.رئیس دادگاه در ادامه با تفهیم اتهام به بهزاد از او خواست از خود دفاع کند که متهم به قتل با قبول اتهامش گفت: بهزاد در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : روز حادثه من به همراه حمزه در منزل مقتول بودیم.قرار بود تا از افرادی که برای مصرف موادمخدر به منزل ناهید می آیند زورگیری کنیم که دو نفر خانم و آقا وارد منزل شدند که طبق نقشه ، من و حمزه با آنها درگیر شدیم و داخل کیف آنها را گشتیم اما هیچ پولی همراهشان نبود . ناهید گمان می کرد که ما به او دروغ می گوییم و با این تصور با ما درگیر شد . ابتدا او را هل دادم که به زمین افتاد .بعد با شالی که دور گردن ناهیدبود ، او را خفه کرده و پس از سرقت عابر بانک که رمز ورود به حساب بر روی آن نوشته بود از خانه فرار کردیم .در ابتدا حمزه برای اینکه جرم من کم شود مشارکت در قتل را قبول کرد اما در جنایت هیچ نقشی نداشت.سپس حمزه در جایگاه حاضر شد و با تائید حرف های بهزاد گفت: تصور می کردم اگر اتهام مشارکت در قتل را به گردن بگیرم بهزاد اعدام نمی شود اما وقتی فهمیدیم که این موضوع هیچ تاثیری در مجازات ندارد واقعیت را گفتیم.سه متهم دیگر پرونده نیز پس از قرار گرفتند در جایگاه منکر اتهام خود شدند.پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات دادگاه برای صدور حکم قانونی وارد شور شده و بهزاد را به قصاص و شلاق محکوم کردند.حمزه نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه و به شلاق و حبس محکوم شد. سه متهم دیگر پرونده نیز به اتهام رابطه نامشروع به تحمل شلاق محکوم شدند.