دستگیری اغفالگر زنان و دختران + عکسمردی که با اغفال زنان و دختران اقدام به اخاذی از آنان کرده بود، دستگیر شد.حوادث - به گزارش ایسنا،به دنبال اطلاع پلیس از چندین مورد سرقت از زنان و دختران از طریق اغفال آنان در شهرهای مختلف از جمله کیش بررسی موضوع برای دستگیری متهم در دستورکار ماموران قرار گرفت و سرانجام عوامل پلیس آگاهی کیش این مرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.ماموران در بازرسی از محل دستگیری این متهم که اعمال منافی*عفت و اخاذی از زنان و دختران را در آنجا انجام می*داد، قریب به 30 عدد سیم*کارت و چندین دستگاه گوشی تلفن*همراه را نیز کشف و ضبط کردند.به گزارش ایسنا، بنابر اعلام پلیس کیش، رییس شعبه 101 دادگاه عمومی کیش با دستور انتشار تصویر متهم از مردم خواست چنانچه از وی شاکی هستند، به شعبه 101 دادگاه عمومی کیش یا پلیس آگاهی کیش مراجعه کنند.همچنین شاکیان یا کسانی که از اقدامات متهم دستگیرشده اطلاعاتی در دست دارند، می*توانند همه روزه با شماره تلفن 07644415603 (پلیس آگاهی کیش) تماس بگیرند./