مردی که در پی اجرای نقشه زورگیری از جوانی، زن مورد علاقه*اش را به قتل رسانده* بود، محاکمه شد.
حوادث - به گزارش شرق، نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه محاکمه که صبح دیروز برگزار شد در جایگاه ایستاد و گفت: این پرونده پنج*متهم دارد که یک*سال پیش توسط پلیس بازداشت شدند زیرا در قتل زنی 50ساله به نام نگار دست داشتند. از میان متهمان، سیامک و هاشم دو متهمی هستند که اقدام به مشارکت در قتل کردند و سه متهم دیگر همگی به دلیل اختفای ادله جرم و تلاش برای فراری*دادن متهمان، بازداشت شدند.نماینده دادستان ادامه داد: آنطور که مدارک موجود در پرونده نشان می*دهد نگار- مقتول- یک سال قبل درپی رابطه با سیامک او را به خانه*اش برد و در آنجا باهم مواد مصرف *کردند.آنها سپس تصمیم به اخاذی از مردی به نام رضا گرفتند که همین اخاذی باعث ایجاد اختلاف بینشان شده و سیامک با پیچاندن روسری به دور گردن مقتول، او را خفه کرد و در همین حین هاشم نیز به او پیوست و یک*سر شال را گرفت و کشید. بنابراین با توجه به مدارک مندرج در پرونده از جمله اعتراف متهمان، شکایت شکات و گفته*های شاکیان، درخواست صدور حکم قانونی را دارم. در ادامه فرزندان مقتول به عنوان ولی*دم در جایگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص کردند.پسر مقتول گفت: مادرم به شیشه و کراک اعتیاد داشت البته این اواخر فقط شیشه مصرف می*کرد. بعد از اینکه از پدر ما جدا شد با مرد دیگری ازدواج کرد، از او هم جدا و وضعیت اعتیادش بدتر شد به همین دلیل ما دیگر به خانه*اش رفت*وآمد نمی*کردیم تا اینکه خبر رسید مادرم فوت شده*است.قاتلان مادرم بعد از اینکه او را کشتند جسدش را در خانه رها کردند و همسایه*ها از بوی تعفنی که در ساختمان پیچیده *بود مطلع شدند و سپس پلیس را خبر کردند.وقتی متهمان با مادرم درگیر شدند و او را زخمی کردند، می*توانستند وی را به بیمارستان ببرند اما او را کشتند به همین دلیل هم گذشت نمی*کنیم.در ادامه قاضی عزیزمحمدی-رییس دادگاه- سیامک متهم ردیف اول پرونده را به جایگاه فراخواند و بعد از تفهیم اتهام قتل و سرقت، از او خواست تا از خودش دفاع کند. متهم گفت: اتهام قتل را قبول دارم اما سرقت نکردم.دو ماه بود که با نگار آشنا شده* بودم و در خانه او زندگی می*کردم در این مدت با هم مواد مصرف می*کردیم. نگار زن عصبی و پرخاشگری بود چون شیشه مصرف می*کرد در توهم بود و فکر می*کرد هرکس که اطرافش هست می*خواهد به او بدی کند.متهم در مورد روز حادثه گفت: روز حادثه به من گفت یکی از دوستانش به نام ستاره همراه پسر موردعلاقه وی به خانه ما می*آید و می*خواهند با هم رابطه داشته *باشند. نگار پیشنهاد داد از آنها اخاذی کنیم. من هم قبول کردم.نگار به من گفته *بود آن پسر یک*میلیون*تومان پول دارد. وقتی ستاره و آن پسر آمدند، دوستم هاشم هم خانه ما بود.من سراغ پسر جوان رفتم. نگار به ستاره گفت هرچه سریع*تر خانه را ترک کند. من و هاشم جیب*های پسرجوان را گشتیم و او را تهدید کردیم که در برابرمان مقاومت نکند.پسر جوان که رضا نام دارد، ترسیده *بود و هیچ*چیز نگفت. تمام پولی که در جیب*های آن پسر بود سه*هزارتومان بود پول*ها را برداشتیم و پسرجوان را رها کردیم، وقتی او رفت نگار از من خواست پول*ها را بدهم من هم سه*هزارتومان را به او دادم اما نگار عصبانی شد و گفت این پول به دردش نمی*خورد و باید یک*میلیون*تومانی را که از رضا گرفتیم، بدهیم من هرچه به او گفتم ما پولی نگرفتیم قبول نمی*کرد.او توهم داشت و خیال می*کرد می*خواهم سرش کلاه بگذارم. به من فحش داد، چیزی نگفتم، می*دانست نسبت به خواهر کوچکم خیلی حساس هستم به همین دلیل هم به او فحش داد خیلی حرف*های زشتی در مورد او می*زد.خیلی عصبی شدم. مشتی به صورتش زدم وقتی زمین افتاد روسری*اش را برداشتم و دور گردنش پیچیدم و خفه*اش کردم.متهم در مورد نقش دوستش هاشم گفت: وقتی نگار را کشتم، دوستم هاشم آنجا بود به من گفت اگر بازداشت شدیم من می*گویم با تو در قتل شریک بودم تا قصاص نشوی ولی در واقع او در این قتل نقشی نداشت.سیامک درباره سوابقش نیز گفت: به جرم سرقت به عنف به 9سال حبس محکوم شدم سه*سالش را گذرانده *بودم و بعد با وثیقه آزاد شدم از آنجایی که رای قطعی نشده* بودم آزادم کردند بعد هم به دلیل قتل بازداشتم کردند.در ادامه هاشم در جایگاه حاضر شد. او اتهام مباشرت در قتل را قبول نکرد و گفت: من می*خواستم به سیامک کمک کنم به همین دلیل هم اتهام را قبول کردم درحالی*که واقعا این کار را نکرده *بودم.گفته*های سیامک کاملا درست است. سپس سه*متهم دیگر در جایگاه حاضر شدند و از خود دفاع کردند. بعد از پایان جلسه دادگاه هیات قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند./شرق