در پي نبش قبر مرد ۴۶ ساله اي که حدود ۳ روز از دفن وي مي گذشت راز يک جنايت فاش شد.حدود ۱۲ روز قبل مرد ۴۶ ساله اي طي يک نزاع که بر سر موادمخدر در يکي از روستاهاي اطراف مشهد رخ داد با ضربه چاقو مجروح شد. مجروح اين حادثه بلافاصله براي مداوا به بيمارستان منتقل و چند روز بستري شد. در حالي که محل ضربه چاقو توسط پزشکان بيمارستان بخيه شده بود، اين مرد ترخيص شد اما او ديگر قادر به حرکت نبود و پس از مدتي بستري شدن در منزل جان سپرد. خانواده اين مرد نيز او را در گورستان روستايي دفن کردند.وقتي خبر مرگ مشکوک وي از طريق منابع و مخبران به کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي رسيد، بررسي هاي غيرمحسوس درباره چگونگي ماجرا آغاز شد. کارآگاهان اداره جنايي که به ماجراي مرگ مرد ۴۶ ساله مشکوک بودند از اولياي دم خواستند تا توضيحاتي را درباره علت وقوع نزاع و چگونگي مرگ وي ارائه دهند. اعضاي خانواده متوفي وقتي در جريان احتمال قتل قرار گرفتند با تسليم شکوائيه اي به دستگاه قضايي خواستار پي گيري موضوع شدند.در همين حال نيز پرونده نزاع که در يکي از شعبات دادياري مجتمع قضايي شهيد هاشمي نژاد مشهد تشکيل شده بود به شعبه ويژه قتل عمد در مجتمع قضايي شهيد قدوسي ارسال شد. قاضي ويژه قتل عمد پس از بررسي همه جوانب ماجرا، از پزشکي قانوني استعلام کرد اما پزشکان هرگونه اظهارنظر قطعي درباره علت دقيق مرگ را به معاينه جسد منوط کردند. هيچ راه ديگري جز نبش قبر وجود نداشت تا واقعيت ماجرا درباره مرگ مشکوک اين مرد ۴۶ ساله افشا شود بنابراين مقام قضايي با توجه به مدت اندکي که از دفن جسد مي گذشت دستور نبش قبر را صادر کرد.در پي دستور قاضي موحدي راد (قاضي ويژه قتل عمد) جسد اين مرد پس از نبش قبر به پزشکي قانوني منتقل شد و مورد معاينات دقيق پزشکي قرار گرفت. پزشکان پس از کالبدشکافي جسد، علت مرگ وي را قطع شدن شريان حياتي و قطع نخاع بر اثر اصابت شيء نوک تيز اعلام کردند و بدين ترتيب يک پرونده جنايي در برابر قاضي ويژه قتل عمد و کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي گشوده شد. پس از دفن دوباره جسد، اين پرونده به دستور سرهنگ کارآگاه حسين بيدمشکي (رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي) به گروهي از کارآگاهان ورزيده در شعبه قتل سپرده شد.اين گزارش حاکي است: کارآگاهان با هدايت سرهنگ غلامي ثاني (رئيس اداره جنايي پليس آگاهي)، تحقيقات پليسي خود را با توجه به دستورات صريح قضايي ادامه دادند تا اين که موفق شدند ۴ متهم را در اين ارتباط شناسايي و دستگير کنند. متهمان مذکور وقتي مورد بازجويي قرار گرفتند مشخص شد که علت نزاع بر سر مقدار اندکي پول موادمخدر بوده است. بنابر گزارش خراسان، در اثناي تحقيقات، ضارب که جوان ۲۴ ساله اي است شناسايي شد و با دستورات قضايي در اختيار کارآگاهان قرار گرفت تا زواياي پنهان ديگر اين پرونده جنايي روشن شود.چکيدهچندي قبل مرد ۴۶ ساله اي در يک نزاع مجروح شد اما چند روز بعد و پس از ترخيص از بيمارستان درمنزل جان سپرد و در روستايي در اطراف مشهد دفن شد و اولياي دم خواستار پيگيري ماجرا شدند. به دستور قاضي ويژه قتل عمد و براي تعيين علت دقيق مرگ، در حالي که ۳ روز از دفن وي مي گذشت، جسد از قبر بيرون آورده شد و پزشکان قانوني علت مرگ او را قطع نخاع و شريان حياتي گردن بر اثر اصابت شيء نوک تيز تشخيص دادند.با مشخص شدن ماجراي قتل، کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي با دستورات قاضي موحدي راد، ۴ تن از متهمان اين پرونده را دستگير کردند که در اين ميان جوان ۲۴ ساله اي به اتهام قتل عمدي مورد بازجويي قرار گرفت و راز اين جنايت فاش شد./خراسان