در مسابقه تیم ملی ایران با کره جنوبی برخی از دختران ایرانی با پوشش مردانه وارد ورزشگاه آزادی شدند.
منبع : بلاغ