اقتصاد > انرژی- همشهری آنلاین:
سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، جمعه اعلام کرد تولید این سازمان به سبب ناآرامی ها در لیبی و عراق کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تولید این سازمان در ژوئیه 100 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 30 میلیون و 310 هزار بشکه در روز رسید.
اوپک خاطر نشان کرد تولید کنندگان غیر عضو اوپک تولید خود را 170 هزار بشکه در روز افزایش دادند. در این گزارش آمده است انتظار می رود تقاضا برای نفت اوپک سال آینده 265 هزار بشکه در روز کاهش یابد و به 29 میلیون و 650 هزار بشکه روز برسد.
اوپک پیش بینی کرد عرضه نفت در خارج از اوپک سال آینده به 55 میلیون بشکه در روز برسد.
اوپک انتظار دارد تولید نفت سال 2014 در کشورهای غیر عضو اوپک یک میلیون و 150 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
اوپک همچنین پیش بینی کرد تقاضای جهانی نفت برای سال 2014 به 90 میلیون و 750 هزا بشکه برسد که در مقیاس سالانه یک میلیون و 40 هزار بشکه در روز بیشتر است