اقتصاد > اقتصاد*ملی- همشهری آنلاین:
با حکم حسن روحانی مرتضی بانک دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد شد.
فارس نوشت: شب گذشته با حکم حسن روحانی مرتضی بانک دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.
به گزارش فارس، مرتضی بانک معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و مشاور حسن روحانی است و استاندار سابق کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه بوده است.
بنابراین گزارش، حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم پیش از این دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد بوده است.